Izvedbeni planovi - sveučilišni studij povijesti


Akademska godina 2020./2021.

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 201031 2POVP1-2 Suvremena povijest 8 60 15
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Zimski 198049 POVP1-8 Uvod u akademski studij 3 15 15 15
1. Zimski 111931 POVP1-9 Uvod u teologiju 3 30
1. Zimski 198050 POVP1-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Zimski     Izborni predmeti 7      
1. Ljetni 201029 2POVP2-1 Povijest 19. stoljeća 8 60 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
1. Ljetni 198055 POVP2-5 Strani jezik - Engleski 2 15 15
1. Ljetni 198064 POVP2-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1., 3. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 11      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 97961 POVP3-1 Opća povijest srednjeg vijeka 4 30 15
2. Zimski 97970 POVP4-1 Stara povijest Istoka 4 30 15
2. Zimski 97963 POVP3-3 Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 4 30 15
2. Zimski 97964 POVP3-4 Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4 30 15
2. Zimski 103242 POVP4-9 Kartografski izvori 2 15 15
2. Zimski 97968 POVP3-8 Uvod u pomoćne povijesne znanosti II 2 15 15
2. Zimski 97969 POVP3-9 Glagoljica i hrvatska ćirilica 2 15 15
2. Zimski 111950 POVP3-7 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
2. Zimski     Izborni predmeti 8      
2. Ljetni 97962 POVP3-2 Povijest Crkve u srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97971 POVP4-2 Povijest Grčke i Rima 4 30 15
2. Ljetni 97973 POVP4-3 Fenomen kršćanstva 4 30 15
2. Ljetni 97974 POVP4-4 Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici 4 30 15
2. Ljetni 97978 POVP4-8 Historiografija I 2 15 15
2. Ljetni 112033 POVP3-10 Uvod u bioetiku 3 30
2. Ljetni     Izborni predmeti 9      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 111957 POVP5-1 Urbana povijest 4 30 15
3. Zimski 97995 POVP6–1 Povijest zapadne duhovnosti 4 30 15
3. Zimski 97996 POVP6-2 Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja 4 30 15
3. Zimski 97987 POVP5-5 Klasični jezik - Latinski 2 15 15
3. Zimski 97991 POVP5-8 Historiografija II 2 15 15
3. Zimski 104565 POVP5-9 Uvod u demografiju 2 15 15
3. Zimski 97997 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
3. Zimski     Izborni predmeti 8      
3. Ljetni 111960 POVP5-2 Kulturna povijest 4 30 15
3. Ljetni 97986 POVP5-4 Povijest svakodnevice 4 30 15
3. Ljetni 142311 POVP6-11 Socijalni nauk Crkve 3 30
3. Ljetni 98005 POVP6-7 Filozofija povijesti 2 15 15
3. Ljetni 98006 POVP6-8 Hrvatska historiografija 2 15 15
1., 3. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
3. Ljetni 97999 POVP6–4 Klasični jezik – latinski 2 15 15
3. Ljetni     Izborni predmeti 9      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1. - 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1. - 3. Zimski 97985 IZBP-5 Opća biologija 3 15 15
1. - 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. - 3. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. - 3. Zimski 174435 IZBP-129 Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 4 30 15
1. - 3. Zimski 177691 IZBP-135 Razvoj država i društava i međukulturalni utjecaji u jugoistočnoj Europi 4 30 15
1. - 3. Zimski 177693 IZBP-137 Jozefinizam - habsburški oblik prosvjetiteljstva 3 30
1. - 3. Zimski 189376 IZBP-147 Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Zimski 189380 IZBP-148 Hrvatske zemlje u kontekstu srednje i mediteranske Europe 4 30 15
1. - 3. Zimski 190968 IZBP-151 Društvo, povijest i nematerijalna kulturna baština 4 30 15
1. Zimski 199282 IZBP-164 Informatika i mediji u studiju povijesti 2 30
1. - 3. Zimski 209008 IZBP-166 Integral Ecology 5 30 15
1. - 3. Zimski 213217 IZBP-178 Uvod u javne nastupe 3 20 10
1. - 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. - 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. - 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. - 3. Zimski 150275 IZBP-68 Biskup Josip Juraj Strossmayer 4 30 15
2. Zimski 156963 IZBP-87 Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju (PN-A) 5 30
3. Zimski 156965 IZBP-89 Uvod u psihologiju obrazovanja (PN-A) 5 30
1. - 3. Ljetni 223247 IZBP-179 Antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.), NDH i Srbiji (1941.-1945.) 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177689 IZBP-133 Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177690 IZBP-134 Intelektualci i hrvatska politika (1918.-1945.) 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181178 IZBP-140 Doba velike seobe naroda 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181180 IZBP-142 Katolički apsolutizam u Habsburškoj Monarhiji 3 0 30 0
1. - 3. Ljetni 192114 IZBP-15 Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova 4 30 15
1. - 3. Ljetni 195040 IZBP-156 Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli 3 30
1. - 3. Ljetni 198067 IZBP-162 Epidemije, medicina i društvo kroz povijest 4 30 15
1. - 3. Ljetni 209009 IZBP-167 Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti 3 30
1. - 3. Ljetni 212191 IZBP-176 Prvi svjetski rat 4 30 15
1. - 3. Ljetni 223260 IZBP-182 Dijalog vjere i ateizma 3 30
1. - 3. Ljetni 223461 IZBP-183 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 101664 IZBP-23 Povijest i arheologija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 101660 IZBP-28 Mitska bića tradicijskih vjerovanja 4 30 15
1. - 3. Ljetni 102963 IZBP-34 KULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15 0
1. - 3. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
1. - 3. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153213 IZBP-80 Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153214 IZBP-81 Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153215 IZBP-82 Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija židovske državnosti 4 30 15
2. Ljetni 156964 IZBP-88 Teorije odgoja i obrazovanja u praksi (PN-A) 5 30
3. Ljetni 156966 IZBP-90 Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije (PN-A) 5 30

 

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti - dvopredmetni (povijest - sociologija)

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 201031 2POVP1-2 Suvremena povijest 8 60 15
1. Zimski 197142 SOCP1-6 Uvod u teologiju 3 30
1. Zimski 197144 SOCP1-5 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Zimski 197140 SOCP1-1 Uvod u sociologiju 8 45 45
1. Zimski 197143 SOCP2-4 Radionica temeljnih pojmova u sociologiji 4 60
1. Zimski     Obvezni zajednički predmeti 7      
1. Zimski     Izborni predmeti - povijest 3      
1. Ljetni 201029 2POVP2-1 Povijest 19. stoljeća 8 60 15
1. Ljetni 197151 2SOCP2-3 Metode društvenih istraživanja 1 8 45 45
1. Ljetni 197148 SOCP2-8 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Ljetni     Obvezni zajednički predmeti 1      
1. Ljetni     Izborni predmeti - povijest 7      
1. Ljetni     Izborni predmeti - sociologija 6      
Obvezni zajednički predmeti
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 198049 POVP1-8 Uvod u akademski studij 3 15 15 15
1. Zimski 197144 2SOCP1-5 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Zimski 197142 SOCP1-6 Uvod u teologiju 3 30
1. Ljetni 197148 SOCP2-8 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
Izborni predmeti - povijest
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
3. Ljetni 97986 POVP5-4 Povijest svakodnevice 4 30 15
1., 3. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
Izborni predmeti - sociologija
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Ljetni 97862 SOCP1-7 Uvod u ekonomiju 3 30
1. Ljetni 97815 SOCP1-2 Uvod u analizu modernog društva 4 30 30
1. Ljetni 197147 SOCP2-9 Demografija 4 30 15
1. Ljetni 209010 SOCP2-10 Socijalna psihologija 4 30 15

 

Diplomski sveučilišni studij povijesti

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 218328 POVD11 Povijesna demografija 3 15 15 15
1. Zimski     Izborni predmeti iz struke 24      
1. Zimski     Izborni predmeti iz drugih struka 3      
1. Ljetni 218339 POVD21 Uvod u digitalnu humanistiku 3 15 15
1. Ljetni     Izborni predmeti iz struke 24      
1. Ljetni     Izborni predmeti iz drugih struka 3      
2. godina - usmjerenje Stari vijek i srednji vijek
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 101691 POVD131 Kulturna povijest srednjeg vijeka 5 30 15
2. Zimski 128054 POVD134 Srednjovjekovni latinitet II 3 30
2. Zimski 166255 POVD135 Seminar uz diplomski rad 10 0 0
2. Zimski 135470 POVD236 Diplomatički seminar II 2 30
2. Zimski 177696 POVD246 Srednjovjekovni grad 5 30 15
2. Zimski     Izborni predmeti iz drugih struka 5      
2. Ljetni 153295 POVD121 Kršćanstvo u Europi 5 15 30
2. Ljetni 135469 POVD142 Hrvatsko srednjovjekovlje 5 15 30
2. Ljetni 166256 POVD143 Seminar uz diplomski rad 5 0 0
2. Ljetni 166257 POVD144 Diplomski rad 15 0 0
* Detaljni izvedbeni plan predmeta bit će naknadno usvojen
2. godina - usmjerenje Suvremena povijest
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 101709 POVD224 Crkva u suvremenom svijetu 5 15 30
2. Zimski 142204 POVD232 Hrvatska kultura 1945.-1990. 5 15 30
2. Zimski 101714 POVD233 Samostalna Hrvatska i Domovinski rat 5 30 15
2. Zimski 166258 POVD235 Seminar uz diplomski rad 10 0 0 0
2. Zimski     Izborni predmeti iz drugih struka 5      
2. Ljetni 135478 PODV241 Nacionalna kultura u europskom kontekstu 5 15 30
2. Ljetni 101712 POVD231 Drugi svjetski rat 5 30 15
2. Ljetni 166259 POVD242 Seminar uz diplomski rad 5 0 0
2. Ljetni 166260 POVD243 Diplomski rad 15 0 0
* Detaljni izvedbeni plan predmeta bit će naknadno usvojen
Izborni predmeti iz struke
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
Predmoderna povijest (izborni)
1. Zimski 218332 IZBD186 Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća 6 30 15
1. Zimski 218331 IZBD185 Biblijska arheologija 6 30 15
1. Zimski 218333 IZBD187 Materijalna i duhovna kultura ranog novog vijeka 6 15 30
1. Zimski 218330 IZBD184 Gradske zajednice u srednjovjekovlju i ranonovovjekovlju 6 30 15
1. Zimski 218329 IZBD183 Rim i Dalmacija 6 30 15
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1. Zimski 218336 IZBD190 Dalmatinsko društvo u 19. stoljeću 6 30 15
1. Zimski 218335 IZBD189 Čitanje povijesti: umjetnost kao ogledalo politike 20. stoljeća 6 15 30
1. Zimski 218337 IZBD191 Represija i humanost u hrvatskoj i svjetskoj povijesti 1850.-1950. 6 30 15
1. Zimski 218334 IZBD188 U sjeni imperija. Svjetska povijest 1815.-2000. 6 30 15
Predmoderna povijest (izborni)
1. Ljetni 218344 IZBD197 Intelektualna povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1. Ljetni 218341 IZBD194 Društvena povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1. Ljetni 218343 IZBD196 Povijesna topografija srednjovjekovne Slavonije 6 30 15
1. Ljetni 218340 IZBD193 Srednjovjekovna društva 6 15 30
1. Ljetni 218342 IZBD195 Srednjovjekovna Crkva 6 30 15
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1. Ljetni 218346 IZBD199 Kontroverze iz hrvatske povijesti prve polovice 20. stoljeća 6 30 15
1. Ljetni 218349 IZBD202 Modernizacija i društvo: teme iz svjetske povijesti 19. stoljeća 6 30 15
1. Ljetni 218345 IZBD198 Republika Hrvatska i europske integracije 6 30 15
1. Ljetni 218347 IZBD200 Živjeti u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća 6 15 30
1. Ljetni 218348 IZBD201 Samostalna Hrvatska i Domovinski rat 6 30 15
Izborni predmeti iz drugih struka
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 177358 IZBD-107 Politička analiza 5 15 30 0
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 198995 IZBD-131 Izvedbene tehnike javnih nastupa 3 10 20
1., 2. Zimski 198998 IZBD-134 Pisanje u odnosima s javnošću 3 10 20
1., 2. Zimski 213140 IZBD-156 Okruženje za učenje u digitalno doba 3 30 15
1., 2. Zimski 163733 IZBD-46 Povijest okoliša ranonovovjekovne Hrvatske 5 15 30
1., 2. Zimski 174437 IZBD104 Vizualni prikaz znanstvenih podataka 5 15 15 15
1. Zimski 157342 PN18 Didaktika (PN-A) 8 30
2. Zimski 158212 PN23 Metodika nastave povijesti (PN-A) 8 30
1., 2. Ljetni 207040 IZBD-53 Osnove europskog javnog prava 5 30 15
1., 2. Ljetni 177697 IZBD-109 Uvod u religije svijeta 5 30
1., 2. Ljetni 186877 IZBD-119 Izbori i izborne kampanje 5 30 15
1., 2. Ljetni 198999 IZBD-135 Etika u filmu 3 30
1., 2. Ljetni 209369 IZBD-153 Informacijska sigurnost i zaštita podataka 4 30 15
1., 2. Ljetni 209011 IZBD-154 Religion - Secularization - Critique 3 15 15
1., 2. Ljetni 213144 IZBD-157 Antropološke metamorfoze digitalnog doba 3 30 15
1., 2. Ljetni 213148 IZBD-158 Katolički mediji u Hrvatskoj 1945. – 1990. 3 30 15
1., 2. Ljetni 163599 IZBD-45 Etika pamćenja 4 30 15
1., 2. Ljetni 174438 IZBD105 Upravljanje osobnim financijama 5 30 15
1. Ljetni 189184 PN17 Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja (PN-A) 6 30
2. Ljetni 158213 PN24 Metodičke vježbe - povijest (PN-A) 8 30 30

Tijekom prva tri semestra, u svakom semestru, student upisuje:
- 4 predmeta iz struke (Predmoderna i/ili Moderna i suvremena povijest (24 ECTS),
- 1 obvezni metodološki predmet (3 ECTS)
- te 1 izborni predmet iz drugih struka (3 ECTS) od predmeta ponuđenih na Sveučilištu.

U 4. semestru student upisuje:
- 2 predmeta iz struke – Predmoderna i/ili Moderna i suvremena povijest (12 ECTS)
i 1 obvezni metodološki predmet (3 ECTS), a diplomski rad iznosi 15 ECTS bodova.

Predmeti iz struke – dvije skupine predmeta iz struke – Predmoderna (stari vijek, srednji vijek, novi vijek) i Moderna i suvremena povijest.
Student tijekom studija bira ukupno 14 predmeta iz struke (84 ECTS), najmanje 5 predmeta (30 ECTS), odnosno najviše 9 predmeta (54 ECTS) iz jednog od ponuđenih razdoblja ovisno o interesu.


 

Arhivu svih izvedbenih planova možete pogledati ovdje.