Izvedbeni planovi - sveučilišni studij povijesti


Akademska godina 2019./2020.

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 97809 POVP1-1 Svjetska povijest: 1914. - 1991. 4 30 15
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 111929 POVP1-3 Hrvatska povijest: 1945. - 1990. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Zimski 198049 POVP1-8 Uvod u akademski studij 3 15 15 15
1. Zimski 111931 POVP1-9 Uvod u teologiju 3 30
1. Zimski 198050 POVP1-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Zimski     Izborni predmeti 7      
1. Ljetni 97953 POVP2-1 Novovjekovne civilizacije 4 30 15
1. Ljetni 111936 POVP2-2 Svjetska povijest 19. stoljeća 4 30 15
1. Ljetni 111938 POVP2-3 Hrvatske zemlje: 16. - 18. stoljeće 4 30 15
1. Ljetni 111940 POVP2-4 Hrvatske zemlje u 19. stoljeću 4 30 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
1. Ljetni 198055 POVP2-5 Strani jezik - Engleski 2 15 15
1. Ljetni 198064 POVP2-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Ljetni     Izborni predmeti 7      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 97961 POVP3-1 Opća povijest srednjeg vijeka 4 30 15
2. Zimski 97970 POVP4-1 Stara povijest Istoka 4 30 15
2. Zimski 97963 POVP3-3 Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 4 30 15
2. Zimski 97964 POVP3-4 Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4 30 15
2. Zimski 103242 POVP4-9 Kartografski izvori 2 15 15
2. Zimski 97968 POVP3-8 Uvod u pomoćne povijesne znanosti II 2 15 15
2. Zimski 97969 POVP3-9 Glagoljica i hrvatska ćirilica 2 15 15
2. Zimski     Izborni predmeti 8      
2. Ljetni 97962 POVP3-2 Povijest Crkve u srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97971 POVP4-2 Povijest Grčke i Rima 4 30 15
2. Ljetni 97973 POVP4-3 Fenomen kršćanstva 4 30 15
2. Ljetni 97974 POVP4-4 Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici 4 30 15
2. Ljetni 97978 POVP4-8 Historiografija I 2 15 15
2. Ljetni 112033 POVP3-10 Uvod u bioetiku 3 30
2. Ljetni     Izborni predmeti 9      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 111957 POVP5-1 Urbana povijest 4 30 15
3. Zimski 97995 POVP6–1 Povijest zapadne duhovnosti 4 30 15
3. Zimski 97996 POVP6-2 Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja 4 30 15
3. Zimski 97987 POVP5-5 Klasični jezik - Latinski 2 15 15
3. Zimski 97991 POVP5-8 Historiografija II 2 15 15
3. Zimski 104565 POVP5-9 Uvod u demografiju 2 15 15
3. Zimski 97997 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
3. Zimski     Izborni predmeti 8      
3. Ljetni 111960 POVP5-2 Kulturna povijest 4 30 15
3. Ljetni 97986 POVP5-4 Povijest svakodnevice 4 30 15
3. Ljetni 142311 POVP6-11 Socijalni nauk Crkve 3 30
3. Ljetni 98005 POVP6-7 Filozofija povijesti 2 15 15
3. Ljetni 98006 POVP6-8 Hrvatska historiografija 2 15 15
3. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
3. Ljetni 97999 POVP6–4 Klasični jezik – latinski 2 15 15
3. Ljetni     Izborni predmeti 9      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1. - 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1. - 3. Zimski 97985 IZBP-5 Opća biologija 3 15 15
1. - 3. Zimski 97998 IZBP-9 Uvod u filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 164114 IZBP-105 Strani jezik- Talijanski I 4 30 15
1. - 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. - 3. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. - 3. Zimski 177691 IZBP-135 Razvoj država i društava i međukulturalni utjecaji u jugoistočnoj Europi 4 30 15
1. - 3. Zimski 177693 IZBP-137 Jozefinizam - habsburški oblik prosvjetiteljstva 3 30
1. - 3. Zimski 189376 IZBP-147 Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Zimski 189380 IZBP-148 Hrvatske zemlje u kontekstu srednje i mediteranske Europe 4 30 15
1. - 3. Zimski 190967 IZBP-150 Strani jezik - Talijanski jezik III 4 30 15
1. - 3. Zimski 190968 IZBP-151 Društvo, povijest i nematerijalna kulturna baština 4 30 15
1. - 3. Zimski 198065 IZBP-160 Njemački jezik za akademske potrebe I 3 15 30
1. Zimski 199282 IZBP-164 Informatika i mediji u studiju povijesti 2 30
1. - 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 97982 IZBP-4 POZITIVNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. - 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. - 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. - 3. Zimski 150275 IZBP-68 Biskup Josip Juraj Strossmayer 4 30 15
2. Zimski 156963 IZBP-87 Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju (PN-A) 5 30
3. Zimski 156966 IZBP-90 Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije (PN-A) 5 30
1. - 3. Ljetni 195128 IZBP-158 Grčka i rimska mitologija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 195126 IZBP-157 Ecohistory: society and the environment through time 5 30 15
1. - 3. Ljetni 198188 IZBP-163 Diktatura i svijet: vanjska politika komunističke Jugoslavije 4 30
1. - 3. Ljetni 172526 IZBP-118 Fotonovinarstvo 4 30 15
1. - 3. Ljetni 174435 IZBP-129 Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177689 IZBP-133 Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177690 IZBP-134 Intelektualci i hrvatska politika (1918.-1945.) 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181171 IZBP-138 Uvod u politologiju 3 30
1. - 3. Ljetni 181178 IZBP-140 Doba velike seobe naroda 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181180 IZBP-142 Katolički apsolutizam u Habsburškoj Monarhiji 3 0 30 0
1. - 3. Ljetni 190966 IZBP-149 Strani jezik - Talijanski jezik II 4 30 15
1. - 3. Ljetni 192114 IZBP-15 Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova 4 30 15
1. - 3. Ljetni 195040 IZBP-156 Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli 3 30
1. - 3. Ljetni 198066 IZBP-161 Njemački jezik za akademske potrebe II 3 15 30
1. - 3. Ljetni 198067 IZBP-162 Epidemije, medicina i društvo kroz povijest 4 30 15
1. - 3. Ljetni 209008 IZBP-166 Integral Ecology 5 30 15
1. - 3. Ljetni 209009 IZBP-167 Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti 3 30
1. - 3. Ljetni 101664 IZBP-23 Povijest i arheologija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 101660 IZBP-28 Mitska bića tradicijskih vjerovanja 4 30 15
1. - 3. Ljetni 102963 IZBP-34 KULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15 0
1. - 3. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 126021 IZBP-44 PSIHOLOGIJA ČITANJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 126022 IZBP-45 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
1. - 3. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153213 IZBP-80 Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153214 IZBP-81 Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153215 IZBP-82 Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija židovske državnosti 4 30 15
2. Ljetni 156964 IZBP-88 Teorije odgoja i obrazovanja u praksi (PN-A) 5 30
3. Ljetni 156965 IZBP-89 Uvod u psihologiju obrazovanja (PN-A) 5 30

 

Diplomski sveučilišni studij povijesti - usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 101681 POVD113 Bellum civile 5 30 15
1. Zimski 131595 POVD116 Klasični jezik - latinski 3 30
1. Zimski 101692 POVD132 Srednjovjekovna Crkva 5 30 15
1. Zimski 101696 POVD141 Povijest Bizanta 5 30 15
1. Zimski 189384 POVD247 Novovjekovni seminar 2 30
1. Zimski     Izborni predmeti 10      
1. Ljetni 101682 POVD114 Biblijska arheologija 5 30 15
1. Ljetni 101686 POVD122 Srednjovjekovna društva 5 30 15
1. Ljetni 101687 POVD123 Srednjovjekovna filozofija 5 30 15
1. Ljetni 101689 POVD124 Diplomatički seminar I 2 30
1. Ljetni 131596 POVD125 Srednjovjekovni latinitet I. 3 30
1. Ljetni 177695 POVD245 Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća 5 30 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 5      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 101691 POVD131 Kulturna povijest srednjeg vijeka 5 30 15
2. Zimski 128054 POVD134 Srednjovjekovni latinitet II 3 30
2. Zimski 166255 POVD135 Seminar uz diplomski rad 10 0 0
2. Zimski 135470 POVD236 Diplomatički seminar II 2 30
2. Zimski 177696 POVD246 Srednjovjekovni grad 5 30 15
2. Zimski     Izborni predmeti 5      
2. Ljetni 153295 POVD121 Kršćanstvo u Europi 5 15 30
2. Ljetni 135469 POVD142 Hrvatsko srednjovjekovlje 5 15 30
2. Ljetni 166256 POVD143 Seminar uz diplomski rad 5 0 0
2. Ljetni 166257 POVD144 Diplomski rad 15 0 0
* Detaljni izvedbeni plan predmeta bit će naknadno usvojen
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 206869 IZBD - 152 Strani jezik - Talijanski jezik III 4 30 15
1., 2. Zimski 177358 IZBD-107 Politička analiza 5 15 30 0
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 198995 IZBD-131 Izvedbene tehnike javnih nastupa 3 10 20
1., 2. Zimski 153087 IZBD-17 Stanovništvo Hrvatske 5 30 15
1., 2. Zimski 163733 IZBD-46 Povijest okoliša ranonovovjekovne Hrvatske 5 15 30
1., 2. Zimski 174437 IZBD104 Vizualni prikaz znanstvenih podataka 5 15 15 15
1. Zimski 157342 PN18 Didaktika (PN-A) 8 30
2. Zimski 158212 PN23 Metodika nastave povijesti (PN-A) 8 30
1., 2. Ljetni 207040 IZBD-53 Osnove europskog javnog prava 5 30 15
1., 2. Ljetni 177697 IZBD-109 Uvod u religije svijeta 5 30
1., 2. Ljetni 177698 IZBD-110 Povijest vojski i ratova u Hrvatskoj (15.-17. stoljeće) 5 30 15
1., 2. Ljetni 198998 IZBD-134 Pisanje u odnosima s javnošću 3 10 20
1., 2. Ljetni 199283 IZBD-151 Latinska paleografija 3 15 15
1., 2. Ljetni 209369 IZBD-153 Informacijska sigurnost i zaštita podataka 4 30 15
1., 2. Ljetni 209011 IZBD-154 Religion - Secularization - Critique 3 15 15
1., 2. Ljetni 209382 IZBD-154 Drama 20 stoljeća: umjetnost i poruka 4 30 15
1., 2. Ljetni 163599 IZBD-45 Etika pamćenja 4 30 15
1., 2. Ljetni 167441 IZBD-48 Od dijalektologije ka sociolingvistici 5 30 15
1., 2. Ljetni 174438 IZBD105 Upravljanje osobnim financijama 5 30 15
1. Ljetni 189184 PN17 Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja (PN-A) 6 30
2. Ljetni 158213 PN24 Metodičke vježbe - povijest (PN-A) 8 30 30

 

 

Diplomski sveučilišni studij povijesti - usmjerenje Suvremena povijest

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 101700 POVD211 Komparativna urbana povijest: 19.-20. stoljeće 5 30 15
1. Zimski 101707 POVD222 Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji 5 30 15
1. Zimski 101710 POVD225 Slika i film kao povijesni izvor 3 15 15
1. Zimski 101711 POVD226 Povijesna demografija 2 15 15
1. Zimski 101715 POVD234 Globalizacija i religija 5 30 15
1. Zimski 189392 POVD248 Dalmatinsko društvo u 19. stoljeću 5 30 15
1. Zimski     Izborni predmeti 5      
1. Ljetni 101706 POVD-221 Povijest europskih integracija 5 30 15
1. Ljetni 101701 POVD212 Ekonomska misao 19. i 20. stoljeća 5 30 15
1. Ljetni 101703 POVD214 Živjeti u Jugoslaviji 1945. - 1990. 5 30 15
1. Ljetni 101704 POVD215 Suvremeni historiografski pristupi 3 30
1. Ljetni 101705 POVD216 Kvantitativne metode u historiografiji 2 15 15
1. Ljetni 101708 POVD223 Hrvatske političke ideje u 19. i 20. stoljeću 5 30 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 5      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 101709 POVD224 Crkva u suvremenom svijetu 5 15 30
2. Zimski 142204 POVD232 Hrvatska kultura 1945.-1990. 5 15 30
2. Zimski 101714 POVD233 Samostalna Hrvatska i Domovinski rat 5 30 15
2. Zimski 166258 POVD235 Seminar uz diplomski rad 10 0 0
2. Zimski     Izborni predmeti 5      
2. Ljetni 135478 PODV241 Nacionalna kultura u europskom kontekstu 5 15 30
2. Ljetni 101712 POVD231 Drugi svjetski rat 5 30 15
2. Ljetni 166259 POVD242 Seminar uz diplomski rad 5 0 0
2. Ljetni 166260 POVD243 Diplomski rad 15 0 0
* Detaljni izvedbeni plan predmeta bit će naknadno usvojen
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 206869 IZBD - 152 Strani jezik - Talijanski jezik III 4 30 15
1., 2. Zimski 177358 IZBD-107 Politička analiza 5 15 30 0
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 198995 IZBD-131 Izvedbene tehnike javnih nastupa 3 10 20
1., 2. Zimski 153087 IZBD-17 Stanovništvo Hrvatske 5 30 15
1., 2. Zimski 163733 IZBD-46 Povijest okoliša ranonovovjekovne Hrvatske 5 15 30
1., 2. Zimski 174437 IZBD104 Vizualni prikaz znanstvenih podataka 5 15 15 15
1. Zimski 157342 PN18 Didaktika (PN-A) 8 30
2. Zimski 158212 PN23 Metodika nastave povijesti (PN-A) 8 30
1., 2. Ljetni 207040 IZBD-53 Osnove europskog javnog prava 5 30 15
1., 2. Ljetni 177697 IZBD-109 Uvod u religije svijeta 5 30
1., 2. Ljetni 177698 IZBD-110 Povijest vojski i ratova u Hrvatskoj (15.-17. stoljeće) 5 30 15
1., 2. Ljetni 198998 IZBD-134 Pisanje u odnosima s javnošću 3 10 20
1., 2. Ljetni 209369 IZBD-153 Informacijska sigurnost i zaštita podataka 4 30 15
1., 2. Ljetni 209011 IZBD-154 Religion - Secularization - Critique 3 15 15
1., 2. Ljetni 209382 IZBD-154 Drama 20 stoljeća: umjetnost i poruka 4 30 15
1., 2. Ljetni 163599 IZBD-45 Etika pamćenja 4 30 15
1., 2. Ljetni 167441 IZBD-48 Od dijalektologije ka sociolingvistici 5 30 15
1., 2. Ljetni 174438 IZBD105 Upravljanje osobnim financijama 5 30 15
1. Ljetni 189184 PN17 Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja (PN-A) 6 30
2. Ljetni 158213 PN24 Metodičke vježbe - povijest (PN-A) 8 30 30

 

Arhivu svih izvedbenih planova možete pogledati ovdje.