Izvedbeni planovi - sveučilišni studij povijesti


Akademska godina 2023./2024.

Sveučilišni prijediplomski studij povijesti

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 111931 POVP1-8 Uvod u teologiju 3 30
1. Zimski 201031 2POVP1-2 Suvremena povijest 8 60 15
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Zimski 198049 POVP1-8 Uvod u akademski studij 3 15 15 15
1. Zimski 198050 POVP1-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Zimski     Izborni predmeti 7      
1. Ljetni 201029 2POVP2-1 Povijest 19. stoljeća 8 60 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
1. Ljetni 198055 POVP2-5 Strani jezik - Engleski 2 15 15
1. Ljetni 198064 POVP2-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 11      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 201033 2POVP3-1 Ranonovovjekovna povijest 8 60 15
2. Zimski 111938 POVP2-3 Hrvatske zemlje: 16. - 18. stoljeće 4 30 15
2. Zimski 103242 POVP4-9 Kartografski izvori 2 15 15
2. Zimski 97968 POVP3-8 Uvod u pomoćne povijesne znanosti II 2 15 15
2. Zimski 97925 POVP3-10 Uvod u bioetiku 3 30
2. Zimski 97997 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
2. Zimski     Izborni predmeti 7      
2. Ljetni 201034 2POVP4-1 Srednjovjekovna povijest 8 60 15
2. Ljetni 97962 POVP3-2 Povijest Crkve u srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97963 POVP3-3 Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97964 POVP3-4 Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97978 POVP4-8 Historiografija I 2 15 15
2. Ljetni     Izborni predmeti 8      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 201037 2POVP5-1 Starovjekovna povijest 8 60 15
3. Zimski 97973 POVP4-3 Fenomen kršćanstva 4 30 15
3. Zimski 97974 POVP4-4 Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici 4 30 15
3. Zimski 97987 POVP5-5 Klasični jezik - Latinski 2 15 15
3. Zimski 97991 POVP5-8 Historiografija II 2 15 15
3. Zimski 142311 POVP6-11 Socijalni nauk Crkve 3 30
3. Zimski     Izborni predmeti 7      
3. Ljetni 201038 2POVP6-1 Kulturna povijest 8 45 30
3. Ljetni 97996 POVP6-2 Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja 4 30 15
3. Ljetni 97995 POVP6–1 Povijest zapadne duhovnosti 4 30 15
3. Ljetni 98005 POVP6-7 Filozofija povijesti 2 15 15
3. Ljetni 98006 POVP6-8 Hrvatska historiografija 2 15 15
3. Ljetni 97999 POVP6–4 Klasični jezik – Latinski 2 15 15
3. Ljetni     Izborni predmeti 8      
> Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2., 3. Zimski 250431 IZBP227 Duhovne osnove hrvatske povijesti i kulture 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 250431 IZBP227 Duhovne osnove hrvatske povijesti i kulture 4
1., 2., 3. Zimski 234739 IZBP210 Hrvatsko iseljeništvo i povratništvo u 19. i 20. stoljeću 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 235244 IZBP211 Gradovi predmoderne Europe 4 30 15
2., 3. Zimski 249667 IZBP225 Uvod u programiranje 4 30 30
1., 2., 3. Zimski 248616 IZBP218 Digital Humanities and Digital Social Sciences 5 30 15
1., 2., 3. Zimski 251989 IZBP231 Integral Ecology 6 30 30
1., 2., 3. Zimski 223249 IZB-181 Povijest hrvatskog književnog jezika 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1., 2., 3. Zimski 97985 IZBP-5 Opća biologija 3 15 15
1., 2., 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 174435 IZBP-129 Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 177693 IZBP-137 Jozefinizam - habsburški oblik prosvjetiteljstva 3 30
1., 2., 3. Zimski 189376 IZBP-147 Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 198067 IZBP-162 Epidemije, medicina i društvo kroz povijest 4 30 15
1. Zimski 199282 IZBP-164 Informatika i mediji u studiju povijesti 2 30
1., 2., 3. Zimski 223921 IZBP-187 Nacionalni pokreti u Habsburškoj Monarhiji 3 30
1., 2., 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 236170 IZBP-214 Migrations in the Mediterranean 5 30 15
1., 2., 3. Zimski 101661 IZBP-29 Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1., 2., 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 153213 IZBP-80 Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 153214 IZBP-81 Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću 4 30 15
2., 3. Zimski 225636 IZBP201 Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba 3 15 15
1., 2., 3. Zimski 225637 IZBP202 Empatija i suosjećanje 4 30 15
1., 2., 3. Zimski 236168 IZBP212 Kritičko promišljanje o odnosu religije i ateizma 3 30
1., 2., 3. Zimski 251986 IZBP230 Global Heritage Policies and Living Culture 6 30 15
1., 2., 3. Zimski 252568 IZBP233 Introduction to Statistics 6 30 30
1., 2., 3. Zimski 251994 IZBP234 Criticism and Modern Journalism Genres 3 15 15
1., 2., 3. Ljetni 251991 IZBEPOV2 History and Archaeology 4 30 15
1., 2., 3. Ljetni 177689 IZBP-133 Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 4 30 15
1., 2., 3. Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
1., 2., 3. Ljetni 195040 IZBP-156 Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli 3 30
1., 2., 3. Ljetni 209009 IZBP-167 Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti 3 30
1., 2., 3. Ljetni 223461 IZBP-183 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1., 2., 3. Ljetni 223919 IZBP-185 Hrvatska pisana kultura 4 30 15
1., 2., 3. Ljetni 223922 IZBP-188 Povijest konzervativizma: Hrvatska i Zapad (1789.-1989.) 4 30 15
1., 2., 3. Ljetni 101660 IZBP-28 Mitska bića tradicijskih vjerovanja 4 30 15
1., 2., 3. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1., 2., 3. Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
1., 2., 3. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
1., 2., 3. Ljetni 225638 IZBP203 Preventivno djelovanje s ciljem zaštite i dobrobiti ranjivih osoba 3 15 15 0
1., 2., 3. Ljetni 236172 IZBP215 Uvod u raspravu između religije i ateizma 3 30
1., 2., 3. Ljetni 251877 IZBP228 World War I 6 30 15
1., 2., 3. Ljetni 252565 IZBP232 Applied Statistics 6 30 30
1., 2., 3. Ljetni 251933 IZBP235 Mass Audiovisual Media and Society in the Digital Age 3 15 15

 

Sveučilišni prijediplomski studij povijesti - dvopredmetni (povijest - sociologija)

1. godina
(obvezni predmeti i ECTS)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 201031 2POVP1-2 Suvremena povijest 8 60 15
1. Zimski 197140 2SOCP1-1 Uvod u sociologiju 8 45 45
1. Zimski 197143 SOCP2-4 Radionica temeljnih pojmova u sociologiji 4 60
1. Zimski     Obvezni zajednički predmeti 7      
1. Zimski     Izborni predmeti - povijest 3      
1. Zimski     Izborni predmeti - sociologija 0      
1. Zimski     Ukupno ECTS-a 1. semestar: 30      
1. Ljetni 201029 2POVP2-1 Povijest 19. stoljeća 8 60 15
1. Ljetni 197151 2SOCP2-3 Metode društvenih istraživanja 1 8 45 45
1. Ljetni     Obvezni zajednički predmeti 1      
1. Ljetni     Izborni predmeti - povijest 7      
1. Ljetni     Izborni predmeti - sociologija 6      
1. Ljetni     Ukupno ECTS-a 2. semestar: 30      
> Obvezni zajednički predmeti
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 197142 2SOCP1-3 Uvod u teologiju 3 30
1. Zimski 198049 POVP1-8 Uvod u akademski studij 3 15 15 15
1. Zimski 197144 2SOCP1-5 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Ljetni 197148 2SOCP1-8 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
> Izborni predmeti - povijest
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
1. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
> Izborni predmeti - sociologija
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Ljetni 197147 2SOCP1-7 Demografija 4 30 15
1. Ljetni 97815 SOCP1-2 Uvod u analizu modernog društva 4 30 30
1. Ljetni 209010 SOCP2-10 Socijalna psihologija 4 30 15
2. godina
(obvezni predmeti i ECTS)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 197149 2SOCP2-1 Suvremene sociološke teorije 8 45 45
2. Zimski 201033 2POVP3-1 Ranonovovjekovna povijest 8 60 15
2. Zimski     Obvezni zajednički predmeti 3      
2. Zimski     Izborni predmeti - povijest 7      
2. Zimski     Izborni predmeti - sociologija 0      
2. Zimski     Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja 4      
2. Zimski     Ukupno ECTS-a 3. semestar: 30      
2. Ljetni 201034 2POVP4-1 Srednjovjekovna povijest 8 60 15
2. Ljetni 197145 2SOCP1-6 Statistika u društvenim istraživanjima 8 45 60
2. Ljetni     Izborni predmeti - povijest 3      
2. Ljetni     Izborni predmeti - sociologija 7      
2. Ljetni     Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja 4      
2. Ljetni     Ukupno ECTS-a 4. semestar: 30      
> Obvezni zajednički predmeti
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 97925 SOCP4-6 Uvod u bioetiku 3 30
> Izborni predmeti - povijest
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 111938 POVP2-3 Hrvatske zemlje: 16. - 18. stoljeće 4 30 15
2. Zimski 103242 POVP4-9 Kartografski izvori 2 15 15
2. Zimski 97968 POVP3-8 Uvod u pomoćne povijesne znanosti II 2 15 15
2. Zimski 97997 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
2. Ljetni 97962 POVP3-2 Povijest Crkve u srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97963 POVP3-3 Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97964 POVP3-4 Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97978 POVP4-8 Historiografija I 2 15 15
> Izborni predmeti - sociologija
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Ljetni 190943 SOCP3-8 Jezik i društvo 4 30 15 0
2. Ljetni 131830 SOCP3-3 Uvod u sociologiju kulture 4 15 15
2. Ljetni 197150 2SOCP2-2 Uvod u filozofiju 4 30 15
2. Ljetni 197152 2SOCP2-4 Uvod u urbanu sociologiju 4 30 15
> Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja
(popis)
  Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
  Zimski 249667 IZBP225 Uvod u programiranje 4 30 30
  Zimski 174435 IZBP-129 Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 4 30 15
  Zimski 236170 IZBP-214 Migrations in the Mediterranean 5 30 15
  Zimski 101661 IZBP-29 Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 4 30 15
  Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
  Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
  Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
  Zimski 225941 IZBP204 Novinarstvo u kulturi 3 15 15
  Zimski 236168 IZBP212 Kritičko promišljanje o odnosu religije i ateizma 3 30
  Zimski 187929 IZBP-146 Uvod u evolucijsku biologiju 4 30 15
  Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
  Ljetni 195040 IZBP-156 Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli 3 30
  Ljetni 209009 IZBP-167 Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti 3 30
  Ljetni 223461 IZBP-183 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
  Ljetni 223919 IZBP-185 Hrvatska pisana kultura 4 30 15
  Ljetni 101660 IZBP-28 Mitska bića tradicijskih vjerovanja 4 30 15
  Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
  Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
  Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
  Ljetni 225638 IZBP203 Preventivno djelovanje s ciljem zaštite i dobrobiti ranjivih osoba 3 15 15 0
  Ljetni 236172 IZBP215 Uvod u raspravu između religije i ateizma 3 30
3. godina
(obvezni predmeti i ECTS)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 201037 2POVP5-1 Starovjekovna povijest 8 60 15
3. Zimski 197153 2SOCP3-1 Odabrane teme iz sociologije 8 45 45
3. Zimski     Obvezni zajednički predmeti 3      
3. Zimski     Izborni predmeti - povijest 4      
3. Zimski     Izborni predmeti - sociologija 3      
3. Zimski     Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja 4      
3. Zimski     Ukupno ECTS-a 5. semestar: 30      
3. Ljetni 197155 2SOCP3-3 Metode društvenih istraživanja 2 8 45 45
3. Ljetni 201038 2POVP6-1 Kulturna povijest 8 45 30
3. Ljetni     Izborni predmeti - povijest 3      
3. Ljetni     Izborni predmeti - sociologija 7      
3. Ljetni     Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja 4      
3. Ljetni     Ukupno ECTS-a 6. semestar: 30      
> Obvezni zajednički predmeti
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 242509 SOCP3-2      Socijalni nauk Crkve 3 30
> Izborni predmeti - povijest
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 97973 POVP4-3 Fenomen kršćanstva 4 30 15
3. Zimski 97974 POVP4-4 Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici 4 30 15
3. Zimski 97991 POVP5-8 Historiografija II 2 15 15
3. Ljetni 97996 POVP6-2 Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja 4 30 15
3. Ljetni 97995 POVP6–1 Povijest zapadne duhovnosti 4 30 15
3. Ljetni 98005 POVP6-7 Filozofija povijesti 2 15 15
3. Ljetni 98006 POVP6-8 Hrvatska historiografija 2 15 15
> Izborni predmeti - sociologija
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 97931 SOCP5-2 Sociologija hrvatskog društva 5 30 30
3. Zimski 158567 SOCP5-4 Uvod u sociologiju religije 4 30 30
3. Zimski 158349 SOCP6-3 Uvod u sociologiju medija 4 30 30
3. Ljetni 97933 SOCP5-3 Uvod u sociologiju politike 4 30 15
3. Ljetni 164203 SOCP6-2 Europska modernizacija: komparativna analiza 5 30 30
3. Ljetni 97945 SOCP6-4 Središnje teološke teme 2 30
> Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja
(popis)
  Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
  Zimski 249667 IZBP225 Uvod u programiranje 4 30 30
  Zimski 174435 IZBP-129 Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 4 30 15
  Zimski 236170 IZBP-214 Migrations in the Mediterranean 5 30 15
  Zimski 101661 IZBP-29 Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 4 30 15
  Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
  Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
  Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
  Zimski 225941 IZBP204 Novinarstvo u kulturi 3 15 15
  Zimski 236168 IZBP212 Kritičko promišljanje o odnosu religije i ateizma 3 30
  Zimski 187929 IZBP-146 Uvod u evolucijsku biologiju 4 30 15
  Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
  Ljetni 195040 IZBP-156 Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli 3 30
  Ljetni 209009 IZBP-167 Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti 3 30
  Ljetni 223461 IZBP-183 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
  Ljetni 223919 IZBP-185 Hrvatska pisana kultura 4 30 15
  Ljetni 101660 IZBP-28 Mitska bića tradicijskih vjerovanja 4 30 15
  Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
  Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
  Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
  Ljetni 225638 IZBP203 Preventivno djelovanje s ciljem zaštite i dobrobiti ranjivih osoba 3 15 15 0
  Ljetni 236172 IZBP215 Uvod u raspravu između religije i ateizma 3 30

 

Sveučilišni prijediplomski studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) i Povijest

1. godina
(obvezni predmeti i ECTS)
God.. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 201031 2POVP1-2 Suvremena povijest 8 60 15
1. Zimski 198049 POVP1-8 Uvod u akademski studij 3 15 15 15
1. Zimski     Uvod u filozofiju i teologiju 2      
1. Zimski     Opći uvod u Sveto pismo 2      
1. Zimski     Crkvena povijest 4      
1. Zimski     Metodologija znanstvenog rada 2      
1. Zimski     Engleski jezik u akademske svrhe I 2      
1. Zimski     Tjelesna i zdravstvena kultura I 1      
1. Zimski     Izborni predmeti - povijest 4      
1. Zimski     Izborni predmet (KBF) 3      
1. Zimski     UKUPNO ECTS: 30      
1. Ljetni 201029 2POVP2-1 Povijest 19. stoljeća 8 60 15
1. Ljetni     Kršćanska misao i kasnoantičko društvo 4      
1. Ljetni     Stari zavjet (uvod i egzegeza) 4      
1. Ljetni     Engleski jezik u akademske svrhe II 2      
1. Ljetni     Proseminar 2      
1. Ljetni     Tjelesna i zdravstvena kultura II 1      
1. Ljetni     Izborni predmeti - povijest 7      
1. Ljetni     Izborni predmet (KBF) 3      
1. Ljetni     UKUPNO ECTS: 30      
> Izborni predmeti - povijest
(popis - 1. godina)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
1. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
2. godina
(obvezni predmeti i ECTS)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 201033 2POVP3-1 Ranonovovjekovna povijest 8 60 15
2. Zimski 97925 POVP3-10 Uvod u bioetiku 3 30
2.. Zimski     Antropologija i etika 4      
2. Zimski     Uvod i egzegeza Novoga zavjeta I (Sinoptici. Djela apostolska, Ivanovo evanđelje i poslanice) 4      
2. Zimski     Fundamentalna teologija 4      
2. Zimski     Uvod u psihologiju 3      
2. Zimski     Tjelesna i zdravstvena kultura III 1      
2. Zimski     Izborni predmeti - povijest 4      
2. Zimski     UKUPNO ECTS: 31      
                 
2. Ljetni 201034 2POVP4-1 Srednjovjekovna povijest 8 60 15
2. Ljetni     Teodiceja i filozofija religije 4      
2. Ljetni     Uvod i egzegeza Novoga zavjeta II (Pavlove i ostale poslanice, Knjiga Otkrivenja) 3      
2. Ljetni     Kršćanstvo i religije 4      
2. Ljetni     Seminar 3      
2. Ljetni     Tjelesna i zdravstvena kultura IV 1      
2. Ljetni     Izborni predmeti - povijest 3      
2. Ljetni     Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja 4      
2. Ljetni     UKUPNO ECTS: 30      
> Izborni predmeti - povijest
(popis - 2. godina)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 111938 POVP2-3 Hrvatske zemlje: 16. - 18. stoljeće 4 30 15
2. Zimski 103242 POVP4-9 Kartografski izvori 2 15 15
2. Zimski 97968 POVP3-8 Uvod u pomoćne povijesne znanosti II 2 15 15
2. Zimski 97997 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
2. Ljetni 97962 POVP3-2 Povijest Crkve u srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97963 POVP3-3 Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97964 POVP3-4 Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97978 POVP4-8 Historiografija I 2 15 15
> Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja
(popis - 2. godina)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
2. Ljetni 223919 IZBP-185 Hrvatska pisana kultura 4 30 15
2. Ljetni 101660 IZBP-28 Mitska bića tradicijskih vjerovanja 4 30 15
2. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
2. Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
2. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15

 

Sveučilišni diplomski studij povijesti

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 218328 POVD11 Povijesna demografija 3 15 15 15
1. Zimski     Izborni predmeti iz struke 24      
1. Zimski     Izborni predmeti iz drugih struka 3      
1. Ljetni 218339 POVD21 Uvod u digitalnu humanistiku 3 15 15
1. Ljetni     Izborni predmeti iz struke 24      
1. Ljetni     Izborni predmeti iz drugih struka 3      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 214338 2POVD3-1 Povijesna radionica 3 0 30
2. Zimski     Izborni predmeti iz struke 24      
2. Zimski     Izborni predmeti iz drugih struka 3      
2. Ljetni 214339 POVD215 Suvremeni historiografski pristupi 3 30
2. Ljetni 230723 POVD41 Diplomski rad 15 0 0
2. Ljetni     Izborni predmeti iz struke 12      
> Izborni predmeti iz struke
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
Predmoderna povijest (izborni)
1., 2. Zimski 218332 IZBD186 Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća 6 30 15
1., 2. Zimski 218331 IZBD185 Biblijska arheologija 6 30 15
1., 2. Zimski 218333 IZBD187 Materijalna i duhovna kultura ranog novog vijeka 6 15 30
1., 2. Zimski 218330 IZBD184 Gradske zajednice u srednjovjekovlju i ranonovovjekovlju 6 15 30
1., 2. Zimski 218329 IZBD183 Rim i Dalmacija 6 30 15
1., 2. Zimski 248620 IZVBD233 Antička vojna povijest 6 30 15
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1., 2. Zimski 218336 IZBD190 Dalmatinsko društvo u 19. stoljeću 6 30 15
1., 2. Zimski 218335 IZBD189 Čitanje povijesti: umjetnost kao ogledalo politike 20. stoljeća 6 15 30
1., 2. Zimski 218334 IZBD188 U sjeni imperija. Svjetska povijest 1815.-2000. 6 30 15
1., 2. Zimski 218338 IZBD192 Mjesta sjećanja 6 15 30
Predmoderna povijest (izborni)
1., 2. Ljetni 218344 IZBD197 Intelektualna povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1., 2. Ljetni 218341 IZBD194 Društvena povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1., 2. Ljetni 218343 IZBD196 Povijesna topografija srednjovjekovne Slavonije 6 30 15
1., 2. Ljetni 248623 IZBD236 Novovjekovni izvori za istraživanje genealogija i povijesti obitelji 6 45
1., 2. Ljetni 218342 IZBD195 Srednjovjekovna Crkva 6 30 15
1., 2. Ljetni 218340 IZBD193 Srednjovjekovna društva 6 15 30
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1., 2. Ljetni 218349 IZBD202 Modernizacija i društvo: teme iz svjetske povijesti 19. stoljeća 6 30 15
1., 2. Ljetni 218345 IZBD198 Republika Hrvatska i europske integracije 6 30 15
1., 2. Ljetni 218347 IZBD200 Živjeti u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća 6 15 30
1., 2. Ljetni 218348 IZBD201 Samostalna Hrvatska i Domovinski rat 6 30 15
> Izborni predmeti iz drugih struka
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 177358 IZBD-107 Politička analiza 5 15 30 0
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 198995 IZBD-131 Izvedbene tehnike javnih nastupa 3 10 20
1., 2. Zimski 213140 IZBD-156 Okruženje za učenje u digitalno doba 3 30 15
1., 2. Zimski 174437 IZBD104 Vizualni prikaz znanstvenih podataka 5 15 15 15
1. Ljetni 177697 IZBD-109 Uvod u religije svijeta 5 30
1. Ljetni 174438 IZBD105 Upravljanje osobnim financijama 5 30 15
1. Ljetni 224942 IZBD204 Demografska kretanja u EU 5 30 15
1. Ljetni 135478 PODV241 Nacionalna kultura u europskom kontekstu 5 15 30

NAPOMENE - Sveučilišni diplomski studij povijesti:

Tijekom prva tri semestra, u svakom semestru, student upisuje:
- 4 predmeta iz struke (Predmoderna i/ili Moderna i suvremena povijest (24 ECTS),
- 1 obvezni metodološki predmet (3 ECTS)
- te 1 izborni predmet iz drugih struka (3 ECTS) od predmeta ponuđenih na Sveučilištu.

U 4. semestru student upisuje:
- 2 predmeta iz struke – Predmoderna i/ili Moderna i suvremena povijest (12 ECTS)
i 1 obvezni metodološki predmet (3 ECTS), a diplomski rad iznosi 15 ECTS bodova.

Predmeti iz struke – dvije skupine predmeta iz struke – Predmoderna (stari vijek, srednji vijek, novi vijek) i Moderna i suvremena povijest.
Student tijekom studija bira ukupno 14 predmeta iz struke (84 ECTS), najmanje 5 predmeta (30 ECTS), odnosno najviše 9 predmeta (54 ECTS) iz jednog od ponuđenih razdoblja ovisno o interesu.

 

 

Sveučilišni diplomski studij povijesti (nastavnički)

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 235175 POVDN2 Didaktika 6 30 15
1. Zimski 235174 POVDN1 Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju 6 15 30
1. Zimski 218328 POVD11 Povijesna demografija 3 15 15 15
1. Zimski     Izborni predmeti iz nastavničkog modula 3      
1. Zimski     Izborni predmeti iz struke 12      
1. Ljetni 235177 POVDN4 Teorije odgoja i obrazovanja u praksi 6 15 30
1. Ljetni 235176 POVDN3 Psihologija odgoja i obrazovanja 6 15 30
1. Ljetni 218339 POVD21 Uvod u digitalnu humanistiku 3 15 15
1. Ljetni     Izborni predmeti iz nastavničkog modula 3      
1. Ljetni     Izborni predmeti iz struke 12      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 235179 POVDN6 Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja 3 15 15
2. Zimski 235180 POVDN7 Jezično-komunikacijske vještine za nastavnike 3 15 15
2. Zimski 235178 POVDN5 Metodika nastave povijesti 6 15 30
2. Zimski 214338 2POVD3-1 Povijesna radionica 3 0 30
2. Zimski     Izborni predmeti iz nastavničkog modula 3      
2. Zimski     Izborni predmeti iz struke 12      
2. Ljetni 235181 POVDN8 Školska praksa 8 15 30 30
2. Ljetni 214339 POVD215 Suvremeni historiografski pristupi 3 30
2. Ljetni     Izborni predmeti iz nastavničkog modula 4      
2. Ljetni 235182 POVDN9 Diplomski rad 15 0
> Izborni predmeti iz nastavničkog modula
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 235185 IZBD220 Prakse komunikacije 3 30
1., 2. Zimski 235183 IZBD218 Multimedijska didaktika 3 15 15
1., 2. Zimski 235746 IZBD223 Biti nastavnik u 20. stoljeću: društvene promjene i obrazovanje 3 15 15
1., 2. Zimski 249100 IZBD237 Nacionalna povijest pedagogije i školstva 3 15 15
1., 2. Ljetni 235184 IZBD219 Vođenje razreda i razrednički poslovi 3 30 15
2. Ljetni 235186 IZBD221 Poznavanje pedagoške dokumentacije 4 30 15
2. Ljetni 235187 IZBD222 Individualne razlike 4 30 15
1., 2. Ljetni 249101 IZBD238 Opća povijest pedagogije i školstva 4 15 30
> Izborni predmeti iz struke
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
Predmoderna povijest (izborni)
1., 2. Zimski 218332 IZBD186 Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća 6 30 15
1., 2. Zimski 218331 IZBD185 Biblijska arheologija 6 30 15
1., 2. Zimski 218333 IZBD187 Materijalna i duhovna kultura ranog novog vijeka 6 15 30
1., 2. Zimski 218330 IZBD184 Gradske zajednice u srednjovjekovlju i ranonovovjekovlju 6 15 30
1., 2. Zimski 218329 IZBD183 Rim i Dalmacija 6 30 15
1., 2. Zimski 248620 IZVBD233 Antička vojna povijest 6 30 15
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1., 2. Zimski 218336 IZBD190 Dalmatinsko društvo u 19. stoljeću 6 30 15
1., 2. Zimski 218335 IZBD189 Čitanje povijesti: umjetnost kao ogledalo politike 20. stoljeća 6 15 30
1., 2. Zimski 218334 IZBD188 U sjeni imperija. Svjetska povijest 1815.-2000. 6 30 15
1., 2. Zimski 218338 IZBD192 Mjesta sjećanja 6 15 30
Predmoderna povijest (izborni)
1. Ljetni 218344 IZBD197 Intelektualna povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1. Ljetni 218341 IZBD194 Društvena povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1. Ljetni 218343 IZBD196 Povijesna topografija srednjovjekovne Slavonije 6 30 15
1. Ljetni 248623 IZBD236 Novovjekovni izvori za istraživanje genealogija i povijesti obitelji 6 45
1. Ljetni 218342 IZBD195 Srednjovjekovna Crkva 6 30 15
1. Ljetni 218340 IZBD193 Srednjovjekovna društva 6 15 30
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1. Ljetni 218349 IZBD202 Modernizacija i društvo: teme iz svjetske povijesti 19. stoljeća 6 30 15
1. Ljetni 218345 IZBD198 Republika Hrvatska i europske integracije 6 30 15
1. Ljetni 218347 IZBD200 Živjeti u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća 6 15 30
1. Ljetni 218348 IZBD201 Samostalna Hrvatska i Domovinski rat 6 30 15

 

 

Sveučilišni diplomski studij povijesti - dvopredmetni (povijest - sociologija)

1. godina
(obvezni predmeti i ECTS)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 218328 POVD11 Povijesna demografija 3 15 15 15
1. Zimski     Izborni predmeti iz struke 12      
1. Zimski     Ukupno ECTS-a 1. semestar: 15      
1. Ljetni 218339 POVD21 Uvod u digitalnu humanistiku 3 15 15
1. Ljetni     Izborni predmeti iz struke 12      
1. Ljetni     Ukupno ECTS-a 2. semestar: 15      
> Izborni predmeti iz struke
(popis)
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
Predmoderna povijest (izborni)
1., 2. Zimski 218332 IZBD186 Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća 6 30 15
1., 2. Zimski 218331 IZBD185 Biblijska arheologija 6 30 15
1., 2. Zimski 218333 IZBD187 Materijalna i duhovna kultura ranog novog vijeka 6 15 30
1., 2. Zimski 218330 IZBD184 Gradske zajednice u srednjovjekovlju i ranonovovjekovlju 6 15 30
1., 2. Zimski 218329 IZBD183 Rim i Dalmacija 6 30 15
1., 2. Zimski 248620 IZVBD233 Antička vojna povijest 6 30 15
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1., 2. Zimski 218336 IZBD190 Dalmatinsko društvo u 19. stoljeću 6 30 15
1., 2. Zimski 218335 IZBD189 Čitanje povijesti: umjetnost kao ogledalo politike 20. stoljeća 6 15 30
1., 2. Zimski 218334 IZBD188 U sjeni imperija. Svjetska povijest 1815.-2000. 6 30 15
1., 2. Zimski 218338 IZBD192 Mjesta sjećanja 6 15 30
Predmoderna povijest (izborni)
1., 2. Ljetni 218344 IZBD197 Intelektualna povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1., 2. Ljetni 218341 IZBD194 Društvena povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1., 2. Ljetni 218343 IZBD196 Povijesna topografija srednjovjekovne Slavonije 6 30 15
1., 2. Ljetni 248623 IZBD236 Novovjekovni izvori za istraživanje genealogija i povijesti obitelji 6 45
1., 2. Ljetni 218342 IZBD195 Srednjovjekovna Crkva 6 30 15
1., 2. Ljetni 218340 IZBD193 Srednjovjekovna društva 6 15 30
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1., 2. Ljetni 218349 IZBD202 Modernizacija i društvo: teme iz svjetske povijesti 19. stoljeća 6 30 15
1., 2. Ljetni 218345 IZBD198 Republika Hrvatska i europske integracije 6 30 15
1., 2. Ljetni 218347 IZBD200 Živjeti u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća 6 15 30
1., 2. Ljetni 218348 IZBD201 Samostalna Hrvatska i Domovinski rat 6 30 15

 

Arhivu svih izvedbenih planova možete pogledati ovdje.