Izvedbeni planovi - sveučilišni studij komunikologije


Akademska godina 2020./2021.

Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 132351 KOMP1-1 Uvod u komunikologiju 5 30 15
1. Zimski 132352 KOMP1-2 Uvod u novinarstvo 5 30 15
1. Zimski 186522 KOMP2-3 Povijest i teorija filma 3 30 15
1. Zimski 132364 KOMP1-5 Hrvatski jezik 3 30
1. Zimski 158729 KOMP1-6 Engleski jezik 1 3 15 0 15
1. Zimski 186524 KOMP1-8 Uvod u akademski studij 2 20 10 0
1. Zimski 132359 KOMP1-7 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
1. Zimski 132356 KOMP2-5 Uvod u teologiju 3 30
1. Zimski     Izborni predmeti 6      
1. Ljetni 132354 KOMP1-4 Interpersonalna komunikacija 3 30
1. Ljetni 132360 KOMP2-1 Radijsko novinarstvo 5 30 15
1. Ljetni 132361 KOMP2-2 Uvod u odnose s javnošću 5 30 15
1. Ljetni 186525 KOMP1-3 Tiskano novinarstvo 4 30 15
1. Ljetni 132363 KOMP2-4 Osnove statistike 4 30 15
1. Ljetni 158732 KOMP2-6 Engleski jezik 2 3 15 0 15
1. Ljetni 132366 KOMP2-7 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
1. Ljetni     Izborni predmeti 6      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 132548 KOMP3-1 Teorije medija 5 30 15
2. Zimski 132547 KOMP3-2 Televizijska produkcija 5 30 15
2. Zimski 132552 KOMP3-3 Tehnike odnosa s javnošću 5 30 15
2. Zimski 132549 KOMP3-4 Središnje teološke teme 3 30
2. Zimski 132570 KOMP3-5 Uvod u bioetiku 3 30
2. Zimski 132551 KOMP3-6 Engleski jezik 3 3 15 0 15
1. Zimski     Izborni predmeti 6      
2. Ljetni 132546 KOMP4-1 Televizijsko novinarstvo 5 30 15 0
2. Ljetni 132555 KOMP4-2 Etika u medijima 5 30 15
2. Ljetni 132558 KOMP4-3 Novi mediji i web tehnologije 5 30 15 0
2. Ljetni 132565 KOMP4-4 Umijeće govora (govorne vježbe) 3 20 10
2. Ljetni 132566 KOMP4-5 Jezična kultura i izražavanje 3 15 15
2. Ljetni 132562 KOMP4-6 Engleski jezik 4 3 15 0 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 6      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 172509 KOMP5-1 Uvod u metode istraživanja 5 30 15
3. Zimski 215198 KOMP4-4 Umijeće govora (govorne vježbe) 3 20 10
3. Zimski 172511 KOMP5-2 Odgoj za medije 5 30 15
3. Zimski 172512 KOMP5-3 Filozofija komunikacije 4 30 15
3. Zimski 172515 KOMP5-6 Engleski jezik 5 3 15 15
3. Zimski 176384 KOMP6-4 Područno (sektorsko) izvještavanje za tisak i web 4 60
3. Zimski 172522 KOMP5-5 Crkva i mediji 3 30
3. Zimski     Izborni predmeti 6      
3. Ljetni 172520 KOMP5-4 Psihologija masovnog komuniciranja 4 30 15
3. Ljetni 172514 KOMP6-5 Socijalni nauk Crkve 3 30
3. Ljetni 172518 KOMP6-1 Marketinško komuniciranje 5 30 15
3. Ljetni 172519 KOMP6-2 Semiotika u medijima 5 30 15
3. Ljetni 172521 KOMP6-3 Povijest i teorija kazališta 4 30 15
3. Ljetni 172523 KOMP6-6 Engleski jezik 6 3 15 15
3. Ljetni     Izborni predmeti 6      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1. - 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1. - 3. Zimski 97985 IZBP-5 Opća biologija 3 15 15
1. - 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. - 3. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. - 3. Zimski 174435 IZBP-129 Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 4 30 15
1. - 3. Zimski 172513 IZBP-130 Medijsko pravo 4 30 15
1. - 3. Zimski 177691 IZBP-135 Razvoj država i društava i međukulturalni utjecaji u jugoistočnoj Europi 4 30 15
1. - 3. Zimski 189376 IZBP-147 Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Zimski 189380 IZBP-148 Hrvatske zemlje u kontekstu srednje i mediteranske Europe 4 30 15
1. - 3. Zimski 190968 IZBP-151 Društvo, povijest i nematerijalna kulturna baština 4 30 15
1. - 3. Zimski 209008 IZBP-166 Integral Ecology 5 30 15
1. - 3. Zimski 213217 IZBP-178 Uvod u javne nastupe 3 20 10
1. - 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. - 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. - 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. - 3. Zimski 150275 IZBP-68 Biskup Josip Juraj Strossmayer 4 30 15
1. - 3. Ljetni 223462 IZBP-84 Vizualna komunikacija 3 30
1. - 3. Ljetni 223247 IZBP-179 Antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.), NDH i Srbiji (1941.-1945.) 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177689 IZBP-133 Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177690 IZBP-134 Intelektualci i hrvatska politika (1918.-1945.) 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
1. - 3. Ljetni 192114 IZBP-15 Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova 4 30 15
1. - 3. Ljetni 195040 IZBP-156 Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli 3 30
1. - 3. Ljetni 198067 IZBP-162 Epidemije, medicina i društvo kroz povijest 4 30 15
1. - 3. Ljetni 209009 IZBP-167 Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti 3 30
1. - 3. Ljetni 212191 IZBP-176 Prvi svjetski rat 4 30 15
1. - 3. Ljetni 213133 IZBP-177 Internetsko novinarstvo 4 30 15
1. - 3. Ljetni 223260 IZBP-182 Dijalog vjere i ateizma 3 30
1. - 3. Ljetni 223461 IZBP-183 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 101660 IZBP-28 Mitska bića tradicijskih vjerovanja 4 30 15
1. - 3. Ljetni 102963 IZBP-34 KULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15 0
1. - 3. Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
1. - 3. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153213 IZBP-80 Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153214 IZBP-81 Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153215 IZBP-82 Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija židovske državnosti 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153690 IZBP-86 Individualne razlike 4 30 15

 

Diplomski sveučilišni studij komunikologije - usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 186866 KD1 1-1 Povijest i teorije odnosa s javnošću 5 30 15
1. Zimski 186867 KD1 1-2 Političke institucije, akteri i procesi 5 30 15
1. Zimski 186868 KD1 1-3 Kvantitativne metode 5 30 15
1. Zimski 186869 KD1 1-4 Kvalitativne metode I. 5 30 15
1. Zimski 186870 KD1 1-5 Medijski menadžment 4 30 15
1. Zimski     Izborni predmeti 6      
1. Ljetni 186871 KD1 2-1 Strategije odnosa s javnošću 5 30 15
1. Ljetni 186872 KD1 2-2 Teorije i istraživanje javnoga mnijenja 5 30 15
1. Ljetni 186873 KD1 2-3 Kvalitativne metode II. (dubinske tehnike) 5 30 15
1. Ljetni 186874 KD1 2-4 Međunarodna komunikacija 4 30 15
1. Ljetni 223637 KD1 2-6 Praksa u agenciji/medijskoj kući 5 120
1. Ljetni     Izborni predmeti 6      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 198628 KD1 3-1 Analiza medijskih tekstova 5 30 15
2. Zimski 198630 KD1 3-2 Politička komunikacija 4 30 15
2. Zimski 198632 KD1 3-3 Etika u odnosima s javnošću 5 30 15
2. Zimski 198634 KD1 3-4 Diplomski rad 10
2. Zimski     Izborni predmeti 6      
2. Ljetni 198635 KD1 4-1 Globalizacija i mediji 5 30 15
2. Ljetni 198636 KD1 4-2 Krizno komuniciranje 5 30 15
2. Ljetni 198638 KD1 4-3 Mediji i obrazovanje 4 30 15
2. Ljetni 198639 KD1 4-4 Diplomski rad 10
2. Ljetni     Izborni predmeti 6      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 177358 IZBD-107 Politička analiza 5 15 30 0
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 198995 IZBD-131 Izvedbene tehnike javnih nastupa 3 10 20
1., 2. Zimski 198996 IZBD-132 Izrada strateškog komunikacijskog plana neprofitnih organizacija 3 10 20
1., 2. Zimski 198998 IZBD-134 Pisanje u odnosima s javnošću 3 10 20
1., 2. Zimski 213140 IZBD-156 Okruženje za učenje u digitalno doba 3 30 15
1., 2. Ljetni 177697 IZBD-109 Uvod u religije svijeta 5 30
1., 2. Ljetni 186779 IZBD-112 Sociologija u marketinškoj praksi 5 30 30
1., 2. Ljetni 186877 IZBD-119 Izbori i izborne kampanje 5 30 15
1., 2. Ljetni 198999 IZBD-135 Etika u filmu 3 30
1., 2. Ljetni 209369 IZBD-153 Informacijska sigurnost i zaštita podataka 4 30 15
1., 2. Ljetni 209011 IZBD-154 Religion - Secularization - Critique 3 15 15
1., 2. Ljetni 213144 IZBD-157 Antropološke metamorfoze digitalnog doba 3 30 15
1., 2. Ljetni 213148 IZBD-158 Katolički mediji u Hrvatskoj 1945. – 1990. 3 30 15
1., 2. Ljetni 163599 IZBD-45 Etika pamćenja 4 30 15
1., 2. Ljetni 174438 IZBD105 Upravljanje osobnim financijama 5 30 15
1., 2. Ljetni 195129 IZBP-124 Društveni aspekti hrane i prehrane 5 30 15

 

Diplomski sveučilišni studij komunikologije - usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 186791 KD2 1-1 Digitalni komunikacijski kanali u novinarstvu 5 30 15
1. Zimski 186793 KD2 1-3 Kvantitativne metode 5 30 15
1. Zimski 186794 KD2 1-4 Kvalitativne metode I. 5 30 15
1. Zimski 186795 KD2 1-5 Medijski jezik i stil 4 30 15
1. Zimski 186798 KD2 2-3 Etika interkulturne komunikacije 5 30 15
1. Zimski     Izborni predmeti 6      
1. Ljetni 186792 KD2 1-2 Istraživačko novinarstvo 5 30 15
1. Ljetni 186796 KD2 2-1 Međukulturalna psihologija 5 30 15
1. Ljetni 186797 KD2 2-2 Međunarodna komunikacija 4 30 15
1. Ljetni 186799 KD2 2-4 Mediji i politika 5 30 15
1. Ljetni 223638 KD2 2-6 Praksa u agenciji/medijskoj kući 5 120
1. Ljetni     Izborni predmeti 6      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 198641 KD2 3-1 Integrirana medijska redakcija 5 30 15
2. Zimski 198643 KD2 3-2 Antropologija medija 5 30 15
2. Zimski 198644 KD2 3-3 Izvješćivanje o vjerskim temama 4 30 15
2. Zimski 198645 KD2 3-4 Diplomski rad 10
2. Zimski     Izborni predmeti 6      
2. Ljetni 198648 KD2 4-1 Globalizacija i mediji 5 30 15
2. Ljetni 198647 KD2 4-2 Međureligijski dijalog 5 30 15
2. Ljetni 198646 KD2 4-3 Mediji i obrazovanje 4 30 15
2. Ljetni 198649 KD2 4-4 Diplomski rad 10
2. Ljetni     Izborni predmeti 6      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 177358 IZBD-107 Politička analiza 5 15 30 0
1., 2. Zimski 164117 IZBD-11 Nacija i nacionalizam 5 15 30
1., 2. Zimski 198995 IZBD-131 Izvedbene tehnike javnih nastupa 3 10 20
1., 2. Zimski 198996 IZBD-132 Izrada strateškog komunikacijskog plana neprofitnih organizacija 3 10 20
1., 2. Zimski 198998 IZBD-134 Pisanje u odnosima s javnošću 3 10 20
1., 2. Zimski 213140 IZBD-156 Okruženje za učenje u digitalno doba 3 30 15
1., 2. Ljetni 177697 IZBD-109 Uvod u religije svijeta 5 30
1., 2. Ljetni 186779 IZBD-112 Sociologija u marketinškoj praksi 5 30 30
1., 2. Ljetni 186877 IZBD-119 Izbori i izborne kampanje 5 30 15
1., 2. Ljetni 198999 IZBD-135 Etika u filmu 3 30
1., 2. Ljetni 209369 IZBD-153 Informacijska sigurnost i zaštita podataka 4 30 15
1., 2. Ljetni 209011 IZBD-154 Religion - Secularization - Critique 3 15 15
1., 2. Ljetni 213144 IZBD-157 Antropološke metamorfoze digitalnog doba 3 30 15
1., 2. Ljetni 213148 IZBD-158 Katolički mediji u Hrvatskoj 1945. – 1990. 3 30 15
1., 2. Ljetni 163599 IZBD-45 Etika pamćenja 4 30 15
1., 2. Ljetni 174438 IZBD105 Upravljanje osobnim financijama 5 30 15

 

Arhivu svih izvedbenih planova možete pogledati ovdje.