Izvedbeni planovi - sveučilišni studij psihologije


Akademska godina 2023./2024.

Sveučilišni prijediplomski studij psihologije

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
1. Zimski 97812 PSIP1-1 UVOD U PSIHOLOGIJU 3 15 15
1. Zimski 223457 PSIP1-1N BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA I 5 30 30
1. Zimski 97857 PSIP1-3 ENGLESKI JEZIK 4 30 0 15
1. Zimski 116794 PSIP1-4 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 0 30
1. Zimski     Zajednički kolegiji 6      
1. Zimski     Izborni nepsihologijski kolegiji 6      
1. Zimski     Izborni kolegiji 6      
1. Ljetni 97869 PSIP2-1 TEORIJSKI SUSTAVI U PSIHOLOGIJI 3 15 15
1. Ljetni 97879 PSIP2-2 PERCEPCIJA 5 30 15 15
1. Ljetni 97883 PSIP2-3 BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA II 5 30 30
1. Ljetni 97885 PSIP2-4 DESKRIPTIVNA STATISTIKA 6 30 45
1. Ljetni 186906 PSIP2-5 UVOD U AKADEMSKI STUDIJ 2 0 15 15
1. Ljetni     Zajednički kolegiji 3      
1. Ljetni     Izborni kolegiji 6      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
2. Zimski 223458 PSIP2-1N PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA 5 30 30
2. Zimski 97891 PSIP3-1 PAMĆENJE 6 30 30
2. Zimski 97898 PSIP3-3 MOTIVACIJA 6 30 30
2. Zimski 97899 PSIP3-4 EKSPERIMENTALNA METODOLOGIJA 5 30 30
2. Zimski 97901 PSIP3-5 INFERENCIJALNA STATISTIKA 5 30 45
2. Zimski     Izborni kolegiji 3      
2. Ljetni 223459 PSIP2-2N PSIHOLOGIJA ADOLESCENCIJE 5 30 30 0
2. Ljetni 97903 PSIP4-1 UČENJE 6 30 30
2. Ljetni 237089 PSIP4-2 PSIHOLOGIJA EMOCIJA 6 30 30
2. Ljetni 97912 PSIP4-4 NEEKSPERIMENTALNA KVANTITATIVNA METODOLOGIJA 5 30 30
2. Ljetni 97914 PSIP4-5 MODELI ANALIZE VARIJANCE 5 30 15 30
2. Ljetni     Izborni kolegiji 3      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
3. Zimski 223460 PSIP3-1N PSIHOLOGIJA ODRASLE DOBI I STARENJA 5 30 30
3. Zimski 97921 PSIP5-3 TEORIJSKI SUSTAVI I MODELI U PSIHOLOGIJI LIČNOSTI 4 30 15
3. Zimski 97923 PSIP5-4 PSIHOPATOLOGIJA I 5 30 30
3. Zimski 97929 PSIP5-5 UVOD U KLINIČKU PSIHOLOGIJU 4 30 15
3. Zimski 237090 PSIP5-6 UVOD U KVALITATIVNE ISTRAŽIVAČKE METODE U PSIHOLOGIJI 5 30 30
3. Zimski 249424 PSIP5-7 SOCIJALNA SPOZNAJA 5 30 15 15
3. Zimski     Izborni kolegiji 3      
3. Ljetni 97932 PSIP6-1 DIFERENCIJALNA PSIHOLOGIJA 4 30 15
3. Ljetni 198413 PSIP6-2 SOCIJALNI UTJECAJ 5 30 15 15
3. Ljetni 97936 PSIP6-3 PSIHOLOGIJA RADA 5 30 15
3. Ljetni 97938 PSIP6-4 PSIHOPATOLOGIJA II 5 30 30
3. Ljetni 153300 PSIP6-5 PRAKTIKUM IZ METODOLOGIJE 5 60
3. Ljetni 97941 PSIP6-6 MJERENJE U PSIHOLOGIJI 5 30 30
Zajednički kolegiji
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
1. Zimski 101673 TEOP-2 UVOD U TEOLOGIJU 3 30
1. Zimski 101665 TEOP-6 UVOD U BIOETIKU 3 30
2. Ljetni 101666 TEOP-8 SOCIJALNI NAUK CRKVE 3 30
Izborni kolegiji
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
2., 3. Zimski 186788 IZBP - 144 EPIGENETIKA U PSIHOLOGIJI 3 15 15
1., 2., 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1., 2., 3. Zimski 97980 IZBP-3 RAČUNSKE OSNOVE KVANTITATIVNIH METODA U PSIHOLOGIJI 3 15 15
1., 2., 3. Zimski 101812 IZBP-30 EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA 3 30
2., 3. Zimski 116796 IZBP-36 NEUROKEMIJA PONAŠANJA S OSNOVAMA PSIHOFARMAKOLOGIJE 3 15 15
3. Zimski 97982 IZBP-4 POZITIVNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
2., 3. Zimski 157428 IZBP-91 HORMONI I PONAŠANJE 3 15 15
2., 3. Zimski 249377 IZBP222 KOMUNIKACIJSKE I PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 3 15 15
3. Zimski 249378 IZBP223 EMOCIONALNO ISKUSTVO I PROFESIONALNI RAD PSIHOLOGA 3 15 15
1., 2. Ljetni 194549 IZBP-15 MOZAK, ZNANJE I OBRAZOVANJE 3 15 15
1., 2. Ljetni 223461 IZBP-183 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1., 2. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1., 2. Ljetni 126021 IZBP-44 PSIHOLOGIJA ČITANJA 3 15 15
1., 2. Ljetni 225635 IZBP200 PSIHOLOGIJA VOLONTIRANJA 3 15 15
Izborni nepsihologijski kolegiji
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
1. Zimski 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1. Zimski 251989 IZBP231 Integral Ecology 6 30 30
1., 2., 3. Zimski 97985 IZBP-5 Opća biologija 3 15 15
1. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. Zimski 189376 IZBP-147 Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću 4 30 15
1. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. Zimski 225636 IZBP201 Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba 3 15 15
1. Zimski 225637 IZBP202 Empatija i suosjećanje 4 30 15
1. Zimski 236168 IZBP212 Kritičko promišljanje o odnosu religije i ateizma 3 30
1. Zimski 251986 IZBP230 Global Heritage Policies and Living Culture 6 30 15
1., 2., 3. Zimski 252568 IZBP233 Introduction to Statistics 6 30 30
1., 2., 3. Zimski 251994 IZBP234 Criticism and Modern Journalism Genres 3 15 15
1., 2., 3. Ljetni 251877 IZBP228 World War I 6 30 15
1., 2., 3. Ljetni 252565 IZBP232 Applied Statistics 6 30 30
1., 2., 3. Ljetni 251933 IZBP235 Mass Audiovisual Media and Society in the Digital Age 3 15 15

 

Sveučilišni diplomski studij psihologije

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
1. Zimski 101722 PSD11 RAZVOJ U DRUŠTVENOM KONTEKSTU 4 30 15
1. Zimski 101723 PSD12 PSIHOLOGIJA LIČNOSTI 4 30 15
1. Zimski 198414 PSD13 PSIHOLOGIJA SOCIJALNIH ODNOSA 4 15 15 15
1. Zimski 101726 PSD15 PSIHOLOGIJA PONAŠANJA U ORGANIZACIJI 4 45
1. Zimski 101727 PSD16 REGRESIJSKA ANALIZA 4 30 15
1. Zimski 101728 PSD17 TEORIJA PSIHOLOGIJSKIH TESTOVA 4 30 15
1. Zimski 101729 PSD18 PSIHOLOGIJSKA ETIKA 2 15
1. Zimski 101730 PSD21 PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 4 30 15
  Ukupno 1. semestar 30  
1. Ljetni 101725 PSD14 KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA 4 30 15
1. Ljetni 101734 PSD25 FAKTORSKA ANALIZA 4 30 30
1. Ljetni 101732 PSD23 ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA 4 30 15
1. Ljetni 101733 PSD24 PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE 4 15 30
1. Ljetni 101735 PSD26 IZRADBA PSIHOLOGIJSKOG ISTRAŽIVANJA 5 30 30
1. Ljetni 101737 PSD31 PSIHOLOGIJSKI INTERVJU 3 15 15
1. Ljetni 223455 PSD35 KLINIČKA PSIHODIJAGNOSTIKA 1 4 30 15
1. Ljetni 223456 PSD36 KLINIČKA PSIHODIJAGNOSTIKA 2 2 15 15
  Ukupno 2. semestar 30  
  Ukupno 1. godina studija 60  
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
2. Zimski 157456 PSD32 Izradba diplomskog rada 4
2. Zimski  226558 PSD37 STRUČNA PRAKSA - OBVEZNI PREDMET 2 40
2. Zimski     Stručna praksa - izborni kolegij 3     80
2. Zimski     Izborni kolegiji - teorija 21      
  Ukupno 3. semestar 30  
2. Ljetni 157458 PSD34 Izradba diplomskog rada 14
2. Ljetni     Stručna praksa - izborni kolegij 4     120
2. Ljetni     Izborni kolegiji - specifične i profesionalne vještine 12      
  Ukupno 4. semestar 30  
  Ukupno 2. godina studija 60  
  Ukupno diplomski sveučilišni studij 120  
Izborni kolegiji
God. Sem. Šifra Kratica Kolegij EC
TS
P S V
2. Zimski 176482 IZBD-104 VOJNA PSIHOLOGIJA 4 30 15
2. Zimski 186789 IZBD-113 PSIHOLOGIJA IGRE I IGRANJA 4 30 15
2. Zimski 213216 IZBD-159 NEUROPSIHOLOGIJSKA PROCJENA DJECE I ODRASLIH 4 30 15
2. Zimski 217893 IZBD-180 RAZVOJ DJECE I MLADIH U ŠKOLSKOM KONTEKSTU 4 30 15
2. Zimski 157431 IZBD-19 PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 4 15 30
2. Zimski 157433 IZBD-21 FORENZIČKA PSIHOLOGIJA 4 30 15
2. Zimski 157434 IZBD-22 PENOLOŠKA PSIHOLOGIJA 4 30 15
2. Zimski 157435 IZBD-23 RAZVOJNA PSIHOPATOLOGIJA 4 30 15
2. Zimski 157436 IZBD-24 PSIHOLOGIJA OVISNOSTI 4 15 30
2. Zimski 157439 IZBD-26 PSIHOTERAPIJSKI SMJEROVI 4 15 30
2. Zimski 157440 IZBD-27 PSIHOLOGIJA REHABILITACIJE 4 30 15
2. Zimski 157442 IZBD-28 PSIHOONKOLOGIJA 4 15 30
2. Zimski 157444 IZBD-29 REPRODUKTIVNO MENTALNO ZDRAVLJE 4 15 15 15
2. Zimski 225639 IZBD209 PSIHOLOGIJA SPORTA I TJELESNOGA VJEŽBANJA 4 15 15 15
2. Zimski 225640 IZBD210 OSNOVE OBITELJSKIH TERAPIJA 4 15 15 15
2. Zimski 225641 IZBD211 PSIHOLOGIJA DAROVITIH 4 30 15
2. Zimski 226559 IZBD213 STRUČNA PRAKSA - IZBORNI PREDMET 3 80
2. Zimski 237092 IZBD229 PSIHOLOGIJA BLISKIH ODNOSA 4 15 30
2. Zimski 249422 IZBD240 PSYCHOLOGY OF HUMAN - ANIMAL BOND 4 30 15
2. Zimski 158019 PN20 Metodika nastave psihologije (PN-A) 8 30
1. Zimski 164804 PN26 Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju (PN-A) 5 30
2. Ljetni 226560   IZBD214 STRUČNA PRAKSA - IZBORNI PREDMET 4 120
2. Ljetni 198420 IZBD-129 POLICIJSKA PSIHOLOGIJA 3 15 15 15
2. Ljetni 198421 IZBD-130 PRIMJENA MUZIKOTERAPIJE KOD DJECE I ODRASLIH S TEŠKOĆAMA KOMUNIKACIJE 3 15 30
2. Ljetni 209397 IZBD-131 DIJAGNOSTIČKI KRITERIJI U KLINIČKOJ PRAKSI 3 15 30
2. Ljetni 209398 IZBD-132 REHABILITACIJA SLUŠANJA I GOVORA 3 15 30
2. Ljetni 157446 IZBD-31 PREVENTIVNI PROGRAMI: IZRADBA, IZVOĐENJE I VREDNOVANJE 3 15 30
2. Ljetni 157450 IZBD-35 PISANJE PSIHOLOŠKIH NALAZA I MIŠLJENJA 3 45
2. Ljetni 157451 IZBD-36 OSNOVE KOGNITIVNO-BIHEVIORALNE TERAPIJE 3 15 30
2. Ljetni 157452 IZBD-37 PROJEKTIVNE TEHNIKE 3 15 30
2. Ljetni 157453 IZBD - 38 OBITELJSKA TERAPIJA 3 15 30
2. Ljetni 237093 IZBD230 PSIHOLOŠKE TEHNIKE I TRETMANI BOLI 3 15 30
1. Ljetni 181300 PN-A Teorije odgoja i obrazovanja u praksi (PN-A) 5 30
2. Ljetni 158121 PN22 Metodičke vježbe - psihologija (PN-A) 8 30 30
1. Ljetni 223566 PNA-1 Didaktika (PN-A) 8 30

 

Arhivu svih izvedbenih planova možete pogledati ovdje.