Izvedbeni planovi - sveučilišni studij povijesti


Akademska godina 2021./2022.

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 201031 2POVP1-2 Suvremena povijest 8 60 15
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Zimski 198049 POVP1-8 Uvod u akademski studij 3 15 15 15
1. Zimski 111931 POVP1-9 Uvod u teologiju 3 30
1. Zimski 198050 POVP1-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Zimski     Izborni predmeti 7      
1. Ljetni 201029 2POVP2-1 Povijest 19. stoljeća 8 60 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
1. Ljetni 198055 POVP2-5 Strani jezik - Engleski 2 15 15
1. Ljetni 198064 POVP2-6 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1., 3. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 11      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 201033 2POVP3-1 Ranonovovjekovna povijest 8 60 15
2. Zimski 111938 POVP2-3 Hrvatske zemlje: 16. - 18. stoljeće 4 30 15
2. Zimski 103242 POVP4-9 Kartografski izvori 2 15 15
2. Zimski 97968 POVP3-8 Uvod u pomoćne povijesne znanosti II 2 15 15
2. Zimski 112033 POVP3-10 Uvod u bioetiku 3 30
2., 3. Zimski 97997 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
2. Zimski     Izborni predmeti 7      
2. Ljetni 201034 2POVP4-1 Srednjovjekovna povijest 8 60 15
2. Ljetni 97962 POVP3-2 Povijest Crkve u srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97963 POVP3-3 Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97964 POVP3-4 Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97978 POVP4-8 Historiografija I 2 15 15
2. Ljetni     Izborni predmeti 8      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 111957 POVP5-1 Urbana povijest 4 30 15
3. Zimski 97995 POVP6–1 Povijest zapadne duhovnosti 4 30 15
3. Zimski 97996 POVP6-2 Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja 4 30 15
3. Zimski 97987 POVP5-5 Klasični jezik - Latinski 2 15 15
3. Zimski 97991 POVP5-8 Historiografija II 2 15 15
3. Zimski 104565 POVP5-9 Uvod u demografiju 2 15 15
2., 3. Zimski 97997 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
3. Zimski     Izborni predmeti 8      
3. Ljetni 111960 POVP5-2 Kulturna povijest 4 30 15
3. Ljetni 97986 POVP5-4 Povijest svakodnevice 4 30 15
3. Ljetni 142311 POVP6-11 Socijalni nauk Crkve 3 30
3. Ljetni 98005 POVP6-7 Filozofija povijesti 2 15 15
3. Ljetni 98006 POVP6-8 Hrvatska historiografija 2 15 15
1., 3. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
3. Ljetni 97999 POVP6–4 Klasični jezik – latinski 2 15 15
3. Ljetni     Izborni predmeti 9      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1. - 3. Zimski 223249 IZB-181 Povijest hrvatskog književnog jezika 4 30 15
1. - 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1. - 3. Zimski 97985 IZBP-5 Opća biologija 3 15 15
1. - 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. - 3. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. - 3. Zimski 174435 IZBP-129 Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 4 30 15
1. - 3. Zimski 177691 IZBP-135 Razvoj država i društava i međukulturalni utjecaji u jugoistočnoj Europi 4 30 15
1. - 3. Zimski 177693 IZBP-137 Jozefinizam - habsburški oblik prosvjetiteljstva 3 30
1. - 3. Zimski 189376 IZBP-147 Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Zimski 190968 IZBP-151 Društvo, povijest i nematerijalna kulturna baština 4 30 15
1. Zimski 199282 IZBP-164 Informatika i mediji u studiju povijesti 2 30
1. - 3. Zimski 209008 IZBP-166 Integral Ecology 5 30 15
1. - 3. Zimski 213217 IZBP-178 Uvod u javne nastupe 3 20 10
1. - 3. Zimski 223921 IZBP-187 Nacionalni pokreti u Habsburškoj Monarhiji 3 30
1. - 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 101661 IZBP-29 Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. - 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. - 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. - 3. Zimski 153213 IZBP-80 Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 4 30 15
2. Zimski 156963 IZBP-87 Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju (PN-A) 5 30
3. Zimski 156965 IZBP-89 Uvod u psihologiju obrazovanja (PN-A) 5 30
1. - 3. Zimski 225636 IZBP201 Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba 3 15 15
1. - 3. Zimski 225637 IZBP202 Empatija i suosjećanje 4 30 15
1. - 3. Zimski 230474 IZBP209 Introduction to American Law & Government 3 30
1. - 3. Ljetni 177689 IZBP-133 Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181178 IZBP-140 Doba velike seobe naroda 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
1. - 3. Ljetni 181180 IZBP-142 Katolički apsolutizam u Habsburškoj Monarhiji 3 0 30 0
1. - 3. Ljetni 192114 IZBP-15 Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova 4 30 15
1. - 3. Ljetni 195040 IZBP-156 Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli 3 30
1. - 3. Ljetni 198067 IZBP-162 Epidemije, medicina i društvo kroz povijest 4 30 15
1. - 3. Ljetni 209009 IZBP-167 Obrazovanje za odgoj karaktera i rast u humanosti 3 30
1. - 3. Ljetni 212191 IZBP-176 Prvi svjetski rat 4 30 15
1. - 3. Ljetni 223260 IZBP-182 Dijalog vjere i ateizma 3 30
1., 2. Ljetni 223461 IZBP-183 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 223919 IZBP-185 Hrvatska pisana kultura 4 30 15
1. - 3. Ljetni 223922 IZBP-188 Povijest konzervativizma: Hrvatska i Zapad (1789.-1989.) 4 30 15
1. - 3. Ljetni 101664 IZBP-23 Povijest i arheologija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 101660 IZBP-28 Mitska bića tradicijskih vjerovanja 4 30 15
1., 2. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 116659 IZBP-40 Povijest komunikacije i medija 4 30 15 0
1. - 3. Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
1. - 3. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153214 IZBP-81 Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153215 IZBP-82 Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija židovske državnosti 4 30 15
2. Ljetni 156964 IZBP-88 Teorije odgoja i obrazovanja u praksi (PN-A) 5 30
3. Ljetni 156966 IZBP-90 Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije (PN-A) 5 30
2. Ljetni 225638 IZBP203 Preventivno djelovanje s ciljem zaštite i dobrobiti ranjivih osoba 3 15 15 0

 

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti - dvopredmetni (povijest - sociologija)

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 201031 2POVP1-2 Suvremena povijest 8 60 15
1. Zimski 197140 SOCP1-1 Uvod u sociologiju 8 45 45
1. Zimski 197143 SOCP2-4 Radionica temeljnih pojmova u sociologiji 4 60
1. Zimski     Obvezni zajednički predmeti 7      
1. Zimski     Izborni predmeti - povijest 3      
1. Zimski     Izborni predmeti - sociologija 0      
1. Ljetni 201029 2POVP2-1 Povijest 19. stoljeća 8 60 15
1. Ljetni 197151 2SOCP2-3 Metode društvenih istraživanja 1 8 45 45
1. Ljetni     Obvezni zajednički predmeti 1      
1. Ljetni     Izborni predmeti - povijest 7      
1. Ljetni     Izborni predmeti - sociologija 6      
Obvezni zajednički predmeti
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 198049 POVP1-8 Uvod u akademski studij 3 15 15 15
1. Zimski 197144 2SOCP1-5 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
1. Zimski 197142 SOCP1-6 Uvod u teologiju 3 30
1. Ljetni 197148 SOCP2-8 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
Izborni predmeti - povijest
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 111928 POVP1-2 Hrvatska povijest: 1918.-1945. 4 30 15
1. Zimski 97949 POVP1-4 Stvaranje suverene Hrvatske 4 30 15
1. Ljetni 116632 POVP2-7 Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 2 15 15
1. Ljetni 111941 POVP2-8 Uvod u arhivistiku 2 15 15
1. Ljetni 111962 POVP6-9 Gospodarska i društvena povijest 4 30 15
Izborni predmeti - sociologija
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Ljetni 97862 SOCP1-7 Uvod u ekonomiju 3 30
1. Ljetni 97815 SOCP1-2 Uvod u analizu modernog društva 4 30 30
1. Ljetni 197147 SOCP2-9 Demografija 4 30 15
1. Ljetni 209010 SOCP2-10 Socijalna psihologija 4 30 15
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 197149 2SOCP2-1 Suvremene sociološke teorije 8 45 45
2. Zimski 201033 2POVP3-1 Ranonovovjekovna povijest 8 60 15
2. Zimski     Obvezni zajednički predmeti 3      
2. Zimski     Izborni predmeti - povijest 7      
2. Zimski     Izborni predmeti - sociologija 0      
2. Zimski     Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja 4      
2. Ljetni 201034 2POVP4-1 Srednjovjekovna povijest 8 60 15
2. Ljetni 197145 2SOCP1-6 Statistika u društvenim istraživanjima 8 45 45
2. Ljetni     Izborni predmeti - povijest 3      
2. Ljetni     Izborni predmeti - sociologija 7      
2. Ljetni     Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja 4      
Obvezni zajednički predmeti
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 97925 SOCP4-6 Uvod u bioetiku 3 30
Izborni predmeti - povijest
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 111938 POVP2-3 Hrvatske zemlje: 16. - 18. stoljeće 4 30 15
2. Zimski 103242 POVP4-9 Kartografski izvori 2 15 15
2. Zimski 97968 POVP3-8 Uvod u pomoćne povijesne znanosti II 2 15 15
2., 3. Zimski 97997 POVP6-3 Povijest znanosti i tehnologije 4 30 15
2. Ljetni 97962 POVP3-2 Povijest Crkve u srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97963 POVP3-3 Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97964 POVP3-4 Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4 30 15
2. Ljetni 97978 POVP4-8 Historiografija I 2 15 15
Izborni predmeti - sociologija
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 97915 SOCP4-2 Sociologija europskih integracija 4 15 30
2. Ljetni 190943 SOCP2-5 Jezik i društvo 4 30 15 0
2. Ljetni 131830 SOCP3-3 Uvod u sociologiju kulture 4 15 15
2. Ljetni 197150 2SOCP2-2 Uvod u filozofiju 4 30 15
2. Ljetni 197152 2SOCP2-4 Uvod u urbanu sociologiju 4 30 15
Izborni predmeti iz drugih znanstvenih područja

Svi oni predmeti iz ljetnog semestra koji se nude na drugim studijima na preddiplomskoj razini.

 

Diplomski sveučilišni studij povijesti

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 218328 POVD11 Povijesna demografija 3 15 15 15
1. Zimski     Izborni predmeti iz struke 24      
1. Zimski     Izborni predmeti iz drugih struka 3      
1. Ljetni 218339 POVD21 Uvod u digitalnu humanistiku 3 15 15
1. Ljetni     Izborni predmeti iz struke 24      
1. Ljetni     Izborni predmeti iz drugih struka 3      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 214338 2POVD3-1 Povijesna radionica 3 30
2. Zimski     Izborni predmeti iz struke 24      
2. Zimski     Izborni predmeti iz drugih struka 3      
2. Ljetni 214339 POVD215 Suvremeni historiografski pristupi 3 30
2. Ljetni 230723 POVD41 Diplomski rad 15 0 0
2. Ljetni     Izborni predmeti iz struke 12      
Izborni predmeti iz struke
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
Predmoderna povijest (izborni)
1., 2. Zimski 218331 IZBD185 Biblijska arheologija 6 30 15
1., 2. Zimski 218330 IZBD184 Gradske zajednice u srednjovjekovlju i ranonovovjekovlju 6 15 30
1., 2. Zimski 218333 IZBD187 Materijalna i duhovna kultura ranog novog vijeka 6 15 30
1., 2. Zimski 218332 IZBD186 Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća 6 30 15
1., 2. Zimski 218329 IZBD183 Rim i Dalmacija 6 30 15
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1., 2. Zimski 218335 IZBD189 Čitanje povijesti: umjetnost kao ogledalo politike 20. stoljeća 6 15 30
1., 2. Zimski 218336 IZBD190 Dalmatinsko društvo u 19. stoljeću 6 30 15
1., 2. Zimski 218334 IZBD188 U sjeni imperija. Svjetska povijest 1815.-2000. 6 30 15
1., 2. Zimski 218338 IZBD192 Mjesta sjećanja 6 15 30
Predmoderna povijest (izborni)
1., 2. Ljetni 218341 IZBD194 Društvena povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1., 2. Ljetni 218344 IZBD197 Intelektualna povijest ranog novog vijeka 6 30 15
1., 2. Ljetni 218343 IZBD196 Povijesna topografija srednjovjekovne Slavonije 6 30 15
1., 2. Ljetni 218342 IZBD195 Srednjovjekovna Crkva 6 30 15
1., 2. Ljetni 218340 IZBD193 Srednjovjekovna društva 6 15 30
Moderna i suvremena povijest (izborni)
1., 2. Ljetni 218346 IZBD199 Kontroverze iz hrvatske povijesti prve polovice 20. stoljeća 6 30 15
1., 2. Ljetni 218349 IZBD202 Modernizacija i društvo: teme iz svjetske povijesti 19. stoljeća 6 30 15
1., 2. Ljetni 218345 IZBD198 Republika Hrvatska i europske integracije 6 30 15
1., 2. Ljetni 218347 IZBD200 Živjeti u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća 6 15 30
1., 2. Ljetni 218348 IZBD201 Samostalna Hrvatska i Domovinski rat 6 30 15
Izborni predmeti iz drugih struka
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1., 2. Zimski 177358 IZBD-107 Politička analiza 5 15 30 0
1., 2. Zimski 198995 IZBD-131 Izvedbene tehnike javnih nastupa 3 10 20
1., 2. Zimski 198998 IZBD-134 Pisanje u odnosima s javnošću 3 10 20
1., 2. Zimski 213140 IZBD-156 Okruženje za učenje u digitalno doba 3 30 15
1., 2. Zimski 167441 IZBD-48 Od dijalektologije ka sociolingvistici 5 30 15
1., 2. Zimski 174437 IZBD104 Vizualni prikaz znanstvenih podataka 5 15 15 15
1. Zimski 157342 PN18 Didaktika (PN-A) 8 30
2. Zimski 158212 PN23 Metodika nastave povijesti (PN-A) 8 30
2. Zimski 158213 PN24 Metodičke vježbe - povijest (PN-A) 8 30 30
1. Ljetni 186877 IZBD-119 Izbori i izborne kampanje 5 30 15
1. Ljetni 198999 IZBD-135 Etika u filmu 3 30
1. Ljetni 209382 IZBD-154 Drama 20 stoljeća: umjetnost i poruka 4 30 15
1. Ljetni 213144 IZBD-157 Antropološke metamorfoze digitalnog doba 3 30 15
1. Ljetni 213148 IZBD-158 Katolički mediji u Hrvatskoj 1945. – 1990. 3 30 15
1. Ljetni 163599 IZBD-45 Etika pamćenja 4 30 15
1. Ljetni 174438 IZBD105 Upravljanje osobnim financijama 5 30 15
1. Ljetni 224942 IZBD204 Demografska kretanja u EU 5 30 15
1. Ljetni 189184 PNA Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja (PN-A) 6 30

Tijekom prva tri semestra, u svakom semestru, student upisuje:
- 4 predmeta iz struke (Predmoderna i/ili Moderna i suvremena povijest (24 ECTS),
- 1 obvezni metodološki predmet (3 ECTS)
- te 1 izborni predmet iz drugih struka (3 ECTS) od predmeta ponuđenih na Sveučilištu.

U 4. semestru student upisuje:
- 2 predmeta iz struke – Predmoderna i/ili Moderna i suvremena povijest (12 ECTS)
i 1 obvezni metodološki predmet (3 ECTS), a diplomski rad iznosi 15 ECTS bodova.

Predmeti iz struke – dvije skupine predmeta iz struke – Predmoderna (stari vijek, srednji vijek, novi vijek) i Moderna i suvremena povijest.
Student tijekom studija bira ukupno 14 predmeta iz struke (84 ECTS), najmanje 5 predmeta (30 ECTS), odnosno najviše 9 predmeta (54 ECTS) iz jednog od ponuđenih razdoblja ovisno o interesu.


 

Arhivu svih izvedbenih planova možete pogledati ovdje.