Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta TEORIJSKI SUSTAVI I MODELI U PSIHOLOGIJI LIČNOSTI
Kratica predmeta PSIP5-3 Šifra predmeta 97921
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Boris Mlačić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail boris.mlacic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Flis
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail ivan.flis@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Protumačiti studentima glavne teorije (klasične i suvremene), modele i istraživanja u psihologiji ličnosti. Povezivati nalaze iz različitih teorija i istraživanja. Objašnjavati čovjeka u cjelini. Opisati glavne teorijske pristupe u psihologiji ličnosti. Opisati specifične teorije unutar glavnih pristupa. Argumentirati važnost ličnosti ljudi u svakodnevnome životu. Protumačiti mjerenje individualnih razlika.

Sadržaj predmeta: Definicije ličnosti i značaj psihologije ličnosti za psihologiju. Obilježja teorija ličnosti i odnos prema ostalim disciplinama psihologije, metodologija istraživanja ličnosti. Psihoanalitički pristup: Freudova psihodinamička teorija, Jungova analitička teorija. Socijalnopsihologijske psihoanalitičke teorije: Adler, Horney, Fromm, Sullivan. Kognitivni pristup: Kellyeva kognitivna teorija, kognitivno-iskustvena teorija ličnosti. Humanistički pristup: Maslowljeva humanistička teorija, Rogersova fenomenološka teorija. Pristup s naglaskom na učenju: Skinnerova bihevioristička teorija, Dollard-Millerova S-R teorija. Socijalno-kognitivni pristup: Bandurina teorija socijalnog učenja, Rotterova teorija, Mischelov kognitivno-afektivni sustav ličnosti. Osobinski pristup (naglasak na strukturi ličnosti): Allportova personološka teorija ličnosti, Cattellova faktorskoanalitička teorija ličnosti, Eysenckova dimenzionalno biološka teorija ličnosti. Peterofaktorski model – dimenzije ličnosti u prirodnom jeziku (Velepetori model) i dimenzije ličnosti u upitnicima (FFM model Coste i McCraea).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati osnovne značajke različitih teorijskih pristupa ljudskoj ličnosti; Raščlaniti glavne pristupe ljudskoj ličnosti; Grupirati pojedinačne teorije u teorijske pristupe; Povezati značajke različitih teorija ličnosti; Protumačiti odabrane teorije na primjeru opisa ljudske ličnosti; Prezentirati naučeno u kasnijem stručnom radu
Literatura
Obvezna
 • Pervin L.A., Cervone, D.C. i John, O.P. (2008). Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja (str. 29-565). Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska
 • Larsen, R.J. i Buss, D.M. (2008). Psihologija ličnosti (str 2-444). Jastrebarsko, Naklada Slap.
 • Hall, C.S., Lindzey, G. i Campbell, J.B. (1998). Theories of personality (str 1-650). NewYork: John Wiley and Sons.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

 

 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarski rad – 20%

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.6 20
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Definicije ličnosti i obilježja teorija ličnosti
3. Freudova psihodinamička teorija ličnosti
4. Jungova analitička teorija ličnosti i socijalno psihologijske psihoanalitičke teorije ličnosti – Adler i Fromm
5. Socijalnopsihologijske psihoanalitičke teorije ličnosti –Horney i Sulllivan, Eriksonova psihosocijalna teorija razvoja
6. Lewinova topološka teorija ličnosti, Kognitivne teorije ličnosti: Kelly i kognitivno iskustvena teorija pojma o sebi
7. Maslowljeva humanistička teorija ličnosti i Rogersova fenomenološka teorija ličnosti
8. Kolokvij 1
9. Biheviorističke teorije ličnosti – Skinnerovo operantno uvjetovanje i Dollard-Millerova S-R teorija
10. Teorije socijalne kognicije – Banudrina teorija socijalnog učenja, Rotterova teorija, Mischelova teorija kognitivno-afektivnog sustava ličnosti
11. Allportova personološka teorija ličnosti
12. Cattellova faktorsko-analitička teorija ličnosti
13. Eysenckova biološko-dimenzionalna teorija ličnosti
14. Velepetori model ličnosti (dimenzije ličnosti u prirodnome jeziku) i Peterofaktorski (FFM) model ličnosti
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Freudove faze psihoseksualnog razvoja
3. Freudove faze psihoseksualnog razvoja
4. Metode istraživanja u Adlerovoj teoriji ličnosti
5. Metode istraživanja u Adlerovoj teoriji ličnosti
6. Eriksonove psihosocijalne faze razvoja
7. Eriksonove psihosocijalne faze razvoja
8. Murrayeva teorija ličnosti
9. Murrayeva teorija ličnosti
10. Analiza ličnosti konkretne osobe u okviru različitih teorija
11. Analiza ličnosti konkretne osobe u okviru različitih teorija
12. Velepetori model ličnosti
13. Velepetori model ličnosti
14. Analiza seminara
15. Analiza seminara