Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Novi mediji i web tehnologije
Kratica predmeta KOMP4-3 Šifra predmeta 132558
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivana Ogrizek Biškupić
Akademski stupanj/naziv doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivana.ogrizek.biskupic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je uvesti studente u koncept web-tehnologija, njihovih mogućnosti i potencijala, od analize pretraživača, razumijevanju koncepta CMS-a, vrednovanja informacija na webu, migracije poslovanja u oblak te mogućnosti koje ono donosi. Posebno se daje naglasak na web 2.0 i 3.0 tehnologije koje mijenjaju paradigmu poslovanja mogućnošću korištenja raznih servisa i alata od kojih je većina dostupna besplatno. Kroz mogućnosti korištenja web-tehnologija u široj poslovnoj primijeni cilj je i integrirati upravljanje znanjem, uvesti studente u osmišljavanje koncepata repozitorija i korištenje tehnologija za stvaranje virtualnih prostora. Sve navedeno ima za cilj omogućiti studentima vještinu uporabe web-tehnolgija u svakodnevnoj poslovnoj operativi javnog i/ili privatnog sektora.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati web-tehnologije, odrediti im kontekst i značenje za današnje poslovanje. 2. Primijeniti različite web-alate i njihove mogućnosti u svakodnevnom radu. 3. Analizirati prednosti i nedostatke korištenja programa otvorenog koda i argumentirati procjenu ovisno o veličini i vrsti poslovanja. 4. Navesti i opisati osnovne značajke poslovanja u oblaku i pojasniti informacijski kontekst. 5. Odrediti webocentrično poslovanje i značaj informatizacije javne uprave, komparirati stupanj razvoja e-uprave u Hrvatskoj i drugim zemljama EU.
Literatura
Obvezna
 1. Ogrizek Biškupić, I.; Banek Zorica, M. Web tehnologije. VŠPU Zaprešić – udžbenik. 2014.
 2. Orehovački, T.; Konecki, M.; Stapić, Z. Primjena Web 2.0 tehnologija u poslovanju // Web / primjeri aplikacija. Academia. Edu
 3. Ogrizek, Biškupić, Ivana; Vrečko, Igor, Jurina, Krešimir. (2013.) WEB 2.0 TOOLS SUPPORT FOR SME START-UP PROJECTS // MIPRO 2013, 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics // Digital Economy. 23.05.2013. Opatija, Croatia.
Dopunska
 1. Slavić, Aida. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi // Informacijske znanosti u procesu promjena / Zavod za informacijske studije, knjiga 15., Zagreb, 2005., str. 5 – 18.
 2. Ružić, D.; Biloš, A.; Turkalj, D. e-Marketing v-3. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014. (samo odabrana poglavlja i teme koje se odnose na web tehnologije)
 3. Panian, Ž.; Ćurko, K. (ur.). Poslovni informacijski sustavi. Element, Zagreb, 2010. Samo str. 264. – 266
 4. Armbrust, Michael; Fox, Armando; Griffith, Rean; Joseph, Anthony D.; Katz, Randy; Konwinski, Andy; Lee, Gunho; Patterson,David; Rabkin,Ariel; Stoica, Ion; Zaharia Matei. A View of Cloud Computing. Communications of the ACM, Vol. 53 No. 4, Pages 50-58 10.1145/1721654.1721672 (objavljeno 04.2011.) https://cacm.acm.org/magazines/2010/4/81493-a-view-of-cloud-computing/fulltext 
 5. Avery, Brooks; Brown, Dorsey & O’Conner. Personal Knowledge Management: Framework for Integration and Partnerships. in Proceedings of ASCUE 2001, DePauw University, 2001. https://fits.depauw.edu/ascue/Proceedings/2001/avery.html
 6. Beaird, J., Načela dobrog web dizajna. Zagreb, Dobar plan Zagreb, 2012.
 7. Bronzin, Tomislav. Cloud computing ili programska rješenja u oblaku. Pogled kroz prozor, digitalni časopis za obrazovne stručnjake. Objavljeno 29.08.2009. URL: https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2009/08/29/%E2%80%9Ecloud-computing%E2%80%9C-ili-programska-rjesenja-u-oblacima/ 
 8. Drušveni softver : pojmovnik. URL: https://wwww.carnet.hr/tematski/drustvenisoftver/pojmovnik 
 9. Primjeri videokonferencija (zadnja izmjena 02.05.2013.). https://www.carnet.hr/videokonferencije/primjeri 
 10. Chui, M.; Miller, A.; R. P. SIX WAYS TO MAKE WEB 2.O WORK. McKinsey Quarterly, February, 2009.. URL: https://www.mckinseyquarterly.com/Six_ways_to_make_Web_20_work_2294 
 11. Duarte, N. Slideology : The Art and Science of Creating Great Presentations. 1st ed. Sebastopol CA : O’Reilly Media Inc.,2008.
 12. Facebook for Business. Advertising. https://www.facebook.com/ads/best_practices.php/ 
 13. Søndergaard Laugesen, N.; Lauritzen, J. R.; Carpenter, G.; Ellegaard, C. E.; Bucher, M.; Stabe, M. CLOUD COMPUTING, Cyber Security and Green IT (The impact on e-Skills requirements) Final Report, Prepared for European Commission. Danish Technological Institute & Fraunhofer, May 2012.https://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/eskills/e-skills_and_cloud_computing_final_report_en.pdf 
 14. Kukić, Damir; Tabak, Edin (2018) Nove imaginacije: web 3.0 i PR. Dostupno na: https://bib.irb.hr/datoteka/648411.1-Integracija_Web_3.0_sadraja_i_usluga_u_obliku_Mashup_aplikacije.pdf
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Minimalno 70% dolazaka na predavanja.

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave kroz zadane nastavne aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarske obveze;  kolokvij (online putem velikog broja pitanja iz baze pitanja unutar Merlina);
2) Završni ispit (usmeni);

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) seminarske obveze – 25%
2) kolokvij – 25%
3) praktični rad – 20%

b) Završni ispit – 30% ocjene

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Praktični rad 0.7 20
Ukupno bodova tijekom nastave 4.94 100
Datumi kolokvija 8. TJEDAN NASTAVE

Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pojmovno određenje i kontekstualna obilježja interneta i web-a
2. Web-stranice – izrada, struktura, namjena i kriteriji za vrednovanje. CMS
3. Evaluacija i optimizacija web-a
4. Odnos i temeljna razlika weba 1.0, 2.0 i 3.0
5. Povezani otvoreni podaci (Open linked data
6. Marketinški aspekti u izradi web-stranica
7. Primjeri i mogućnosti korištenja web 2.0 servisa u poslovnoj komunikaciji
8. KOLOKVIJ
9. Modeli e-komunikacije u javnome sektoru i pregled inozemnih rješenja
10. Programi otvorenoga koda – mogućnosti, prednosti i nedostaci
11. Društveni i tehnički aspekt komunikacije i poslovanja u oblaku
12. Upravljanje dokumentima 2.0
13. Multimedijske vještine: pisanje, fotografske vijesti, grafika
14. Multimedijske vještine: audio, prezentacije sa zvukom, video storytelling
15. PONAVLJANJE ZA ZAVRŠNI ISPIT. Predstavljanje praktičnih radova.
Seminari
Tjedan Tema
1. Pojmovno određenje i kontekstualna obilježja interneta i web-a
2. Web-stranice – izrada, struktura, namjena i kriteriji za vrednovanje. CMS
3. Evaluacija i optimizacija web-a
4. Odnos i temeljna razlika weba 1.0, 2.0 i 3.0
5. Povezani otvoreni podaci (Open linked data)
6. Marketinški aspekti u izradi web-stranica
7. Primjeri i mogućnosti korištenja web 2.0 servisa u poslovnoj komunikaciji
8. Kolokvij
9. Modeli e-komunikacije u javnome sektoru i pregled inozemnih rješenja
10. Programi otvorenoga koda – mogućnosti, prednosti i nedostaci
11. Društveni i tehnički aspekt komunikacije i poslovanja u oblaku
12. Upravljanje dokumentima 2.0
13. Multimedijske vještine: pisanje, fotografske vijesti, grafika
14. Multimedijske vještine: audio, prezentacije sa zvukom, video storytelling
15. PONAVLJANJE ZA ZAVRŠNI ISPIT. Predstavljanje praktičnih radova.