Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Informatika i mediji u studiju povijesti
Kratica predmeta POVP1-7 Šifra predmeta 98086
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Đilda Pečarić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail gildapeca@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Sadržaj: Rad na predmetu zasnovan je prije svega na praktičnom radu kombiniranom s predavanjima o konceptu Interneta i mogućnostima računalne obrade povijesno relevantnih podataka za različita povijesna istraživanja. U sklopu nastave učilo bi se i kako digitalizirati neki tekst te ga nakon skeniranja pripremiti za korištenje na računalu. Time dobivamo završene studente povijesti (no kolegij bi trebao biti otvoren i za studente drugih srodnih znanstvenih disciplina) koji će imati određenu praksu u korištenju spomenutih izvora, te će u budućem radu moći brže i lakše pridonijeti razvoju znanosti te prezentiranju vlastitih rezultata ne samo unutar granica RH nego i u inozemstvu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Upoznati studenata s postojećim programima za računalnu obradu podataka unutar MS Officea (Word, Excel, Powerpoint); 2. Osposobiti ga za skeniranje povijesnih tekstova; 3. Upoznavati studenata s nekim od postojećih digitalno obrađenih enciklopedija, baza podataka i izvora za povijest (npr. Lexikon des Mittelalters, Quellen zur mittelalterische Geschichte itd.); 4. Upoznati studenata s najosnovnijim načinima pronalaženja relevantnih informacija za povijesna istraživanja na Internetu (bibliografske baze poput Web of Science, Scopus ili alati poput google scholar).
Literatura
Obvezna

Sva literatura dostupna je kroz portal kolegija na stranici

https://sites.google.com/site/informatikamedijipovijest/my-reading-list

 

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni; praktičan rad na računalu).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • 1. kolokvij – 35%
  • 2. kolokvij – 35%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit, praktičan rad na računalu – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.4 0
Kolokvij-međuispit 0.21 35
Kolokvij-međuispit 0.21 35
Ukupno tijekom nastave 0.82 70
Završni ispit 0.18 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija 7. i 12. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodni sat
2. Osnove snalaženja u operativnom sustavu i office paketima – Windows 7 i MS Office
3. MS Office – Winword – osnove korištenja word processing programa – formatiranje teksta – historiografski znanstveni aparat
4. MS Office – Excel – osnove korištenja tabličnih kalkulatora – kvantitativne metode u povijesnim istraživanjima
5. MS Office – Excel – osnove korištenja tabličnih kalkulatora – kvantitativne metode u povijesnim istraživanjima
6. Vježbe i ponavljanje
7. I. kolokvij
8. MS Office – Power Point – prezentacija istraživačkih rezultata
9. Multimedija i Internet I. Korištenje digitaliziranih enciklopedija/zbirki izvora za nastavu povijesti i povijesna istraživanja (npr. MS Encarta, Britannica, Quellen, Lexikon des Mittelalters …)
10. Multimedija i Internet II. Internet – pregled nekih od postojećih on-line baza podataka (biblioteke, izvori). Web forumi, mailing liste i tražilice, online enciklopedije
11. Multimedija i Internet III. Specijalizirane baze i indexi za historiografiju vs. opći multimedijalni izvori znanja
12. II. kolokvij
13. OCR - digitalizacija historiografskog sadržaja i primjer baze Arhinet
14. Kreiranje on-line baze za povijesna istraživanja – Owl intranet – primjer baza Historicus
15. Završne vježbe