Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2018. / 2019. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Engleski jezik 4
Kratica predmeta KOMP4-6 Šifra predmeta 132562
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Antonija Hreščan
Akademski stupanj Mag. educ. philol. angl. et germ. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail antonija.hrescan@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 66 29
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Engleski
Opis
predmeta

Cilj predmeta Engleski jezik jest upoznavanje i usvajanje vokabulara te gramatičkih i komunikacijskih vještina i znanja engleskog jezika na temelju medijskih tekstova. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Usvojiti, objasniti i primijeniti stručni vokabular te gramatičke strukture u usmenim i pisanim medijskim tekstovima. 2. Primjenjujući naučena jezična i gramatička pravila diskutirati o aktualnim medijskim temama.
Literatura
Obvezna

Williams, Jessica; Brown, Christine and Hood, Susan (2012). Academic Encounters, 2nd Edition, Life in Society, Reading and Writing. New York: Cambridge University Press (odabrani dijelovi). Seal,  Bernard  (2012).  Academic  Encounters,  2nd  Edition,  Human Behavior  4,  Reading  and  Writing.  New  York:  Cambridge  University Press (odabrani dijelovi).

Dopunska

Potter, D (2006): Handbook of Independent Journalism. Bureau ofInternational Information Programs, U.S. Department of State, http://usinfo.state.gov/ Mascull, B. (1995): Key Words in the Media. London: Harper Collins. Jednojezični ili dvojezični rječnik. Gramatika po izboru.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave.

2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti –  1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

a)    1. kolokvij – 35%
b)    2. kolokvij – 35%

2.    Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 6. i 13. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. The Role of Mass Media.
2. What is Newsworthy?
3. Privacy and the Media.
4. The Impact of the Internet on the Mass Media.
5. Social Media.
6. Midterm Exam.
7. Learning and Thinking with the New Media.
8. The Influence of Mass Media on Gender Roles.
9. Gestural Communication.
10. Facial Communication.
11. Spatial Messages.
12. Nonverbal Communication and Culture.
13. Midterm Exam.
14. The Internet and Relationships.
15. Revision.
Vježbe
Tjedan Tema
1. The Role of Mass Media.
2. What is Newsworthy?
3. Privacy and the Media.
4. The Impact of the Internet on the Mass Media.
5. Social Media.
6. Midterm Exam.
7. Learning and Thinking with the New Media.
8. The Influence of Mass Media on Gender Roles.
9. Gestural Communication.
10. Facial Communication.
11. Spatial Messages.
12. Nonverbal Communication and Culture.
13. Midterm Exam.
14. The Internet and Relationships.
15. Revision.