ARHIVA

Izvedbeni planovi - sveučilišni studij komunikologije


Akademska godina 2017./2018.

Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije

1. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. Zimski 132351 KOMP1-1 Uvod u komunikologiju 5 30 15
1. Zimski 132352 KOMP1-2 Uvod u novinarstvo 5 30 15
1. Zimski 132353 KOMP1-3 Tiskano novinarstvo 5 30 15
1. Zimski 132354 KOMP1-4 Interpersonalna komunikacija 3 30
1. Zimski 132364 KOMP1-5 Hrvatski jezik 3 30
1. Zimski 158729 KOMP1-6 Engleski jezik 1 3 15 0 15
1. Zimski 132359 KOMP1-7 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
1. Zimski     Izborni predmeti 6      
1. Ljetni 132360 KOMP2-1 Radijsko novinarstvo 5 30 15
1. Ljetni 132361 KOMP2-2 Uvod u odnose s javnošću 5 30 15
1. Ljetni 132362 KOMP2-3 Povijest i teorija filma 4 30 15
1. Ljetni 132363 KOMP2-4 Osnove statistike 4 30 15
1. Ljetni 132356 KOMP2-5 Uvod u teologiju 3 30
1. Ljetni 158732 KOMP2-6 Engleski jezik 2 3 15 0 15
1. Ljetni 132366 KOMP2-7 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 30
1. Ljetni     Izborni predmeti 6      
2. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
2. Zimski 132548 KOMP3-1 Teorije medija 5 30 15
2. Zimski 132547 KOMP3-2 Televizijska produkcija 5 30 15
2. Zimski 132552 KOMP3-3 Tehnike odnosa s javnošću 5 30 15
2. Zimski 132549 KOMP3-4 Središnje teološke teme 3 30
2. Zimski 132570 KOMP3-5 Uvod u bioetiku 3 30
2. Zimski 132551 KOMP3-6 Engleski jezik 3 3 15 0 15
1. Zimski     Izborni predmeti 6      
2. Ljetni 132555 KOMP4-2 Etika u medijima 5 30 15
2. Ljetni 132566 KOMP4-5 Jezična kultura i izražavanje 3 15 15
2. Ljetni 132558 KOMP4-3 Novi mediji i web tehnologije 5 30 15 0
2. Ljetni 132546 KOMP4-1 Televizijsko novinarstvo 5 30 15 0
2. Ljetni 132565 KOMP4-4 Umijeće govora (govorne vježbe) 3 20 10
2. Ljetni 132562 KOMP4-6 Engleski jezik 4 3 15 0 15
1. Ljetni     Izborni predmeti 6      
3. godina
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
3. Zimski 172509 KOMP5-1 Uvod u metode istraživanja 5 30 15
3. Zimski 172511 KOMP5-2 Odgoj za medije 5 30 15
3. Zimski 172512 KOMP5-3 Filozofija komunikacije 4 30 15
3. Zimski 172520 KOMP5-4 Psihologija masovnog komuniciranja 4 30 15
3. Zimski 172522 KOMP5-5 Crkva i mediji 3 30
3. Zimski 172515 KOMP5-6 Engleski jezik 5 3 15 15
3. Zimski     Izborni predmeti 6      
3. Ljetni 172518 KOMP6-1 Marketinško komuniciranje 5 2 1
3. Ljetni 172519 KOMP6-2 Semiotika u medijima 5 30 15
3. Ljetni 172521 KOMP6-3 Povijest i teorija kazališta 4 30 15
3. Ljetni 176384 KOMP6-4 Područno (sektorsko) izvještavanje za tisak i web 4 60
3. Ljetni 172514 KOMP6-5 Socijalni nauk Crkve 3 30
3. Ljetni 172523 KOMP6-6 Engleski jezik 6 3 15 15
3. Ljetni     Izborni predmeti 6      
Popis izbornih predmeta
God. Sem. Šifra Kratica Predmet EC
TS
P S V
1. - 3. Zimski 158767 IZBP-95 Uvod u akademski studij 3 20 10 0
1. - 3. Zimski 166740 IZBP-112 Hrvatska književnost u europskom kontekstu 4 30 15
1. - 3. Zimski 97828 IZBP-1 PSIHOLOGIJA RELIGIOZNOSTI 3 15 15
1. - 3. Zimski 97985 IZBP-5 OPĆA BIOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Zimski 97998 IZBP-9 Uvod u filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 164114 IZBP-105 Strani jezik- Talijanski I 4 30 30
1. - 3. Zimski 164176 IZBP-108 Katolička crkva i Domovinski rat, 1991.-1998. 4 30 15
1. - 3. Zimski 119091 IZBP-11 Katolicizam u hrvatskoj kulturi 1900.-1945. 4 30 15
1. - 3. Zimski 174435 IZBP-129 Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 4 30 15
1. - 3. Zimski 176383 IZBP-131 Relacijska antropologija Benedikta XVI/J. Ratzingera u bioetičkim pitanjima 4 30
1., 2., 3. Zimski 177691 IZBP-135 Razvoj država i društava i međukulturalni utjecaji u jugoistočnoj Europi 4 30 15
1. - 3. Zimski 98013 IZBP-19 Uvod u političku filozofiju 4 30 15
1. - 3. Zimski 97982 IZBP-4 POZITIVNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Zimski 140259 IZBP-55 Demografska obilježja svijeta 4 30 15
1. - 3. Zimski 140263 IZBP-58 Kulturna baština Boke kotorske 3 15 15
1. - 3. Zimski 150161 IZBP-61 Introduction to General Anthropology 4 30 15
1. - 3. Zimski 150164 IZBP-64 Dr. Ivan Merz – odabrane teme 4 30 15
1. - 3. Zimski 150275 IZBP-68 Biskup Josip Juraj Strossmayer 4 30 15
1. - 3. Zimski 153690 IZBP-86 Individualne razlike 4 30 15
1. - 3. Ljetni 158763 IZBP-98 Javni nastup 3 20 10
1. - 3. Ljetni 166706 IZBP-110 Strani jezik - Talijanski jezik II 4 30 30
1. - 3. Ljetni 97989 IZBP-6 OSNOVE STANIČNE BIOLOGIJE I GENETIKE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 163735 IZBP-102 Zajedništvo, suživot, sukobi: Hrvati i Mađari 1102.-1918. 4 30 15
1. - 3. Ljetni 166788 IZBP-115 Jezik i društvo 4 30 15 0
1. - 3. Ljetni 172526 IZBP-118 Fotonovinarstvo 4 30 15
1. - 3. Ljetni 172513 IZBP-130 Medijsko pravo 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177689 IZBP-133 Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177690 IZBP-134 Intelektualci i hrvatska politika (1918.-1945.) 4 30 15
1. - 3. Ljetni 177692 IZBP-136 Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova 3 15 15
1. - 3. Ljetni 181171 IZBP-138 Uvod u politologiju 3 30
1. - 3. Ljetni 181177 IZBP-139 Epidemije, medicina i društvo kroz povijest 3 15 15
1. - 3. Ljetni 181179 IZBP-141 Sinjska alka 4 30 15
1. - 3. Ljetni 101661 IZBP-29 Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 4 30 15 0
1. - 3. Ljetni 102963 IZBP-34 KULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15 0
1. - 3. Ljetni 102964 IZBP-35 MEĐUKULTURALNA PSIHOLOGIJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 126021 IZBP-44 PSIHOLOGIJA ČITANJA 3 15 15
1. - 3. Ljetni 126022 IZBP-45 PSIHOLOGIJA GLAZBE 3 15 15
1. - 3. Ljetni 133262 IZBP-48 The Foundations of Western Culture 4 30 15
1. - 3. Ljetni 134169 IZBP-51 Politička geografija 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153084 IZBP-75 Povijesna demografija istočnog Jadrana u predindustrijsko doba 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153086 IZBP-77 Povijest političke misli u Grčkoj i Rimu 3 30
1. - 3. Ljetni 153213 IZBP-80 Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153214 IZBP-81 Katolička crkva i hrvatska politika u 20. stoljeću 4 30 15
1. - 3. Ljetni 153215 IZBP-82 Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija židovske državnosti 4 30 15

 

Arhivu svih izvedbenih planova možete pogledati ovdje.